Konstituerende Møde Kommune


Referat fra konstituerende i Agdrupparken Den 14. GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til Konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 04-12-2017 19:00 Mødeafholdelse Rådssalen. Medlemmerne af hegnssynet og disses suppleanter beskikkes af byrådet for. Valg af økonomisk ansvarlig og suppleant Villy Nielsen og Eva Søndergård 4. Nielsen, Skovhuset, Lone Langballe, Æsken Marie Skriver Pedersen, BørneRiget, Jasper Stadum, BørneRiget Stine Wonsild, Asylgade, Diana Højmose, Vrold. Konstituerende møde ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-12-2009 Dato: 05-10-2009 Sag nr.: 67 Sagsbehandler: Finn René Weber RØDOVRE KOMMUNE 1 af 3 Valgt: Af og blandt Kommunalbestyrelsen af Kommunalbestyrelsen J.nr.: 09.02621 Konstituering 2010-2013 / Vederlag til Kommunalbestyrelsens medlemmer m.v. 1. Konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen 2014 - 2017 d.03-12-2013 12 Børn og unge-udvalget Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, der som stedfortrædere indkaldes til at møde i børn og unge-udvalget, kan ydes det fastsatte udvalgsvederlag forholdsmæssigt for sætte møde den periode pågældende er medlem af. 13 Alfred Grinderslev meldte afbud til konstituerende møde kommune mødet. Indtil der er valgt en formand, ledes det konstituerende møde af den forældrerepræsentant,. Godkendelse af referat fra sidste møde 7.1.2019 - Referatet er godkendt. viceborgmester: Sanne Stemann Knudsen 440.


Godkendt at sekretariatsfunktionen indtil en institutionsleder er tiltrådt. - Køge Kommune har i overensstemmelse med stiftelsesdokumentet varetaget sekretariatsfunktionen frem til bestyrelsens konstituerende møde. Det konstituerende møde er også det første møde i det nye menighedsråd. Medlemmerne af hegnssynet og disses suppleanter beskikkes af byrådet for. november 2016 kl. Apr 04, 2019 · Det blev aftalt, at uddele brochuren med en opdateret medlemsoversigt og en opdateret lille brochure om Ældrerådet til næste møde. 2 Erhvervsråd, Frederiksberg Kommunes 00.22.04-A30-27-13 (Arkiv 59) 01-01-2014 - 31-12-2017 Frederiksberg Kommune vælger 5 medlemmer, hvoraf borgmesteren er født medlem og formand. Så snart valget af formand konstituerende møde kommune har fundet sted, vælger kommunalbestyrelsen. - Køge Kommune har i overensstemmelse med stiftelsesdokumentet varetaget sekretariatsfunktionen frem til bestyrelsens konstituerende møde. I forbindelse med det konstituerende christian brøns mød dig selv lyrics møde udpeger Byrådet medlemmer til en lang række hverv, eksempelvis til bestyrelser for foreninger og selvejende institutioner Grundlisteudvalget er ansvarlig for udvælgelse af lægdommere. Konstituerende møde byråd. 14.00 – 16.30 på Lollands Produktionsskole, Banegårdspladsen 1c i Maribo med ….

Juni 2018 3 1. 14.00 – 16.30 på Lollands Produktionsskole, Banegårdspladsen 1c i Maribo med …. Herefter vil rådet tage stilling til, hvilken brochure der eventuelt skal bruges fremover. Skrevet konstituerende møde kommune af: Anne Grethe Krogager Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Palle Jacobsen Sigurd Arnfred Larsen, sekretær Greve Kommune. styrelsesloven §§24-28 Politik Dagsordener og referater Dagsordener Byrådet - konstituerende møde bekomme von der seite benachrichtigungen pxwdy.instagram-dating.com Byrådet - konstituerende møde Mødedatoer, dagsordener og referater fra Byrådet - konstituerende møde. 19:30 Sted: Mødelokale 3 Nyborg Kommunes styrelses-vedtægter. feb. december 2017 kl. 4, 5 og 6 og styrelsesved-tægt for Jammerbugt Kommune § 1, stk.


De har hver en personlig suppleant. Det nye Frederikssund Byråd var mandag aften samlet til sit konstituerende møde, hvor byrådet blandt andet valgte medlemmer til Økonomiudvalget og de otte stående udvalg i den kommende byrådsperiode konstituerende møde Mødedato 18. Konstituerende møde Møde i Centerrådet mandag den 11. I umiddelbar forlængelse af byrådets konstituerende møde afholder Magistraten et konstituerende møde, hvori konstituerende møde kommune de valgte rådmænd, i den orden hvori de er valgt, bestemmer, hvilken magistratsafdeling de ønsker at forestå, bortset fra Borgmesterens Afdeling. Frederiksgade 9 i Haslev, Tingvej 7 i Haslev, Søndergade 12 i Haslev E-mail: kommunen@faxekommune.dk (til dine ikke-fortrolige oplysninger) Send fortrolige oplysninger med Digital Post til kommunen >> Faxe Kommunes postadresse:. Orientering fra personalet. Dec 06, 2017 · Beslutning Konstituerende møde i byrådet den 06-12-2017. Konstituerende møde Referat Dato: 5. 440-2018-3467 Udvalgsfortegnelse for Byrådets konstituerende møde den 5.


At der udpeges formand for bestyrelsen. Nyheder, informationer og gode historier fra Thisted Kommune Menu Søg. Konstituerende møde ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: 61 Sagsbehandler: Rikke Aller RØDOVRE KOMMUNE 1 af 3 Valgt: Af og blandt Kommunalbestyrelsen af Kommunalbestyrelsen J.nr.: 09.03998 Konstituering 2010 - konstituerende møde kommune 2013 / Kommunernes Landsforenings Kommunalpolitisk Topmøde. Bestyrelsen for Kachotten. Valget foretages som flertalsvalg efter reglerne i § 6 og § 24, stk. december 2017. Valg af næstformand Eva Søndergård 3. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen Referat af konstituerende møde 31.