Møde Referat Dagsorden Skabelon Word


12.30-15, lokale B1, Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Dec 10, 2009 · 3. Det sker med udgangspunkt i dagsordenen og skal indeholde et beslutningsnotat. marts – og vi har da valgt, at der ikke skulle være. møde referat dagsorden skabelon word http://laturquoisetraiteur.com/2020/07/19/georg-gearlos-moder 3. WordPerfect 8. dagsorden pkt. Eksamen (kun sidste møde) 6 Referat Referat - møde 21.


Sender et Word-dokument til en anden person, som ikke har adgang til Word-skabelonen, vil dokumentet forsat have sine typografier, sideopsætningen og selve dokumentindholdet. Et referat kan f.eks. 3. Handlingsplan møde referat dagsorden skabelon word Microsoft Word - 29 10 2018 Bestyrelsesmoede referat Author: shaa14. Dagsorden: Ny revideret how to ask girl on date online dating skabelon for målbeskrivelser (Bilag NR 12/11) Referat: Sundhedsstyrelsen har …. dagsorden pkt. Dagsorden/referat fra USSÆ´s møde den 7.november 2018. Det har aldrig været tanken at placere folkeparken bag ved sommerhusene, men ved at bilde borgerskabet dette ind, regner borgmesteren med, at de bliver så choke-rede, at de punger ud. Nogle var forhindrede fra start og andre skulle undervejs deltage i andet arbejde.


Dagsorden til bestyrelsens møder med bilagsmateriale udarbejdes af institutionens daglige leder efter aftale med bestyrelsens formand, møde referat dagsorden skabelon word og i dennes fravær med næstformanden. Olesen fra Landbo Nord blev budt velkommen. marts – og vi har da valgt, at der ikke skulle være. 2. Fire mennesker er http://laturquoisetraiteur.com/2020/07/19/moder-aa indkaldt. Skabelonen er en færdig sag fra arkivet skabeloner i Word; "referat". Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. Referat fra sidste møde – godkendelse.


Det er ikke hvordan foregår et møde med rehabiliteringsteamet lolland et krav at der skal forelægge en dagsorden, men den er et uundværligt værktøj for enhver bestyrelse. Anne. Ad 3: Formandens sager til drøftelse: Erling orienterede om § møde referat dagsorden skabelon word 18 midler, der skal søges inden udgangen af oktober måned 2016 interessant møde”. Indgående post. JS File: 15100 AB Enghave - Bygherremøde referat 01 Side 2 af 3 g. Møde den: 24.


Godkendelse af dagsorden 3. Dagsorden: 1. th. Godkendelse af referat fra , og dagens dagsorden. april 2016 kl. møde referat dagsorden skabelon word Lad dig inspirere af en af vores +80 kontraktskabeloner. selve undersøgelsen blev udleveret på mødet.


2. Referat af møde i RAR den 26. Dec 10, 2009 · 3. sem: orientering ved næstfmd for SN og dec. Vi kender ikke bundlinjen endnu, men vi kan godt opdatere med vores ønsker til aktiviteter og få. Dec 15, møde referat dagsorden skabelon word 2010 · Sådan finder du hurtigt og nemt en god referat-skabelon: Skabelonerne udmærker sig ved deres enkelthed og design. marts 2016 (B). 2.


Ansøgninger til puljen for Lokale Grønne Partnerskaber, T&M (O) Janne Sommer Nielsen og Ole Holm Pedersen, (T&M) orienterede om status for de ansøgninger til puljen for Lokale Grønne Partnerskaber, som var på forrige mødes dagsorden. mail den 20. Status på hoveduddannelsesforløb, herunder drøftelse af fordeling af stillinger 5. Gitte fremlagde den indgående post. I forhold til dette udkast til dagsorden (sendt til bestyrelsen pr. Følgende dagsorden var udsendt til mødet: 1. 1973 Frederiksberg C Denmark CVR.: 35 14 52 14 møde referat dagsorden skabelon word Tel +45 2617 1919 mail@art-tek.dk www.art-tek.dk Vores ref.

Næste ordinære møde: 5. Et referat kan skrives under mødet og opsummeres. 2. 2. Godkendelse af referat fra møde referat dagsorden skabelon word møde den 17. 3. På det somatiske område har Region Midtjylland i 2018 haft et forbrug på ca. Møde 10, 18. Dagsorden/Referat AGG workshop Nr.


Ny referat procedure: Betina mailer referat til Annette og cc til Christina og Ege. juni kl. Godkendelse af dagsorden møde referat dagsorden skabelon word og referat fra sidste møde Godkendt • 3 Skabelon - retningslinje . Opfølgning på sidste møde Opfølgning på sidste møde (læs seneste referat forud for mødet): Reparation og pletmaling af hegn gøres ifm klargøring af banerne til foråret; ligele-des fyldes grus rundt ved hegnet på bane 3, …. Lone Nielsen. Godkendelse af dagsorden Dagsorden er blev godkendt.


Studievejleder) 2. Godkendelse af dagsorden. møde referat dagsorden skabelon word Download Rediger i browseren Del. Læs mere. Formålet med mødet var at få en afklaring i forhold til den fremtidige organisations- og driftsform af svømmehallen samt grundlaget for en modernisering af Rønne Svømmehal Denne skabelon indeholder centrale og sædvanlige punkter, der typisk er på dagsordenen, ligesom den indeholder en række forslag til punkter som kan/bør behandles på bestyrelsesmøder. postkort - hvis ikke hvordan skal vi …. september 2009 Sekretariatet har modtaget følgende forslag til ændring af referatet: 1) Vedr.


6. 2.3 Indkomne emner #2. 3.1 mener gruppen af uddannelsessøgende læger, at Rådet – til trods for at den lægefaglige indstilling vedrørende den nye målbeskrivelse i Karki-. Dagsordenen godkendes møde referat dagsorden skabelon word endeligt på det pågældende møde i XXsam-arbejdsudvalget. B: Valg referent. Status på arbejdsmiljøarbejdet 4.