Legea 60/1991 prevede că pentru organizarea unei adunări publice (inclusiv a unui protest) organizatorii să notifice în scris (cu cel puțin 3 zile înainte) primarul localității de pe raza căreia urmează să se desfășoare adunarea publică.

Notificarea va conține următoarele informații:

– numele sub care este cunoscut grupul organizator;

– scopul;

– locul;

– data, ora începerii și durata acțiunii;

– traseele de afluire și defluire a participanților și participantelor;

– numărul aproximativ de participanți și participante;

– persoanele împuternicite să asigure şi să răspundă de măsurile de organizare, serviciile pe care le solicită din partea consiliului local, a poliţiei locale şi jandarmeriei.

Comisia de avizare a adunărilor publice (care este formată din primar, secretarul comunei sau al orașului, după caz, reprezentanţi ai poliţiei şi ai jandarmeriei) va aviza (sau nu) notificarea organizatorilor. În cazuri justificate*, comisiile de avizare pot să modifice unele elemente cuprinse în declarația cu privire la eveniment (ex: oră, loc, etc.).

Pentru detalii suplimentare cu privire la organizarea unui protest puteți consulta fișa noastră despre organizarea protestelor

* În realitate de cele mai multe ori, așa că fiți pregătiți și pregătite!