Scrisoare deschisă ref. solicitarea unor măsuri urgente privind problemele sesizate în procesul de evaluare a proiectelor aferente apelului nr. 110, DMI 5.2 – POS DRU „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”

Structural ConsultingTM Group împreună cu Coaliția ONGuri pentru Fonduri Structurale și alți 30 de beneficiari (organizații neguvernamentale, societăți comerciale și instituții publice), vă solicită dispunerea unei verificări riguroase a corectitudinii procesului de evaluare aferent cererii de proiecte nr. 110, Axa 5/ DMI 5.2/ POSDRU și luarea unor măsuri urgente care să corecteze situația creată.