Sâmbătă, 29 septembrie, reprezentanţii a două dintre grupurile de iniţiativă cu care lucrăm – Iniţiativa Favorit şi Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei – au participat la o sesiune de lucru de o zi susţinută de Paul Cromwell, consultant şi trainer din partea ECON (Reţeaua Europeană de Organizare Comunitară). 

Principalele teme abordate au fost legate de campaniile de advocacy pe care grupurile le au în derulare – transformarea fostului cinematograf Favorit într-un centru cultural şi recuperarea unei porţiuni din Parcul Circului. În a doua parte a sesiunii, s-a discutat despre „structura” unui grup cetăţenesc şi cum poate acesta să devină mai eficient, să ia decizii interne în mod democratic şi să aibă capacitatea să abordeze numeroase probleme ale comunităţii în paralel şi pe termen lung.

Sesiunea de lucru face parte din asistenţa continuă pe care o oferim grupurilor de cetăţeni din Drumul Taberei şi Lacul Tei prin programul de organizare comunitară.