Fundația Centrul de Resurse pentru participare publică vă invită să depuneți oferta în cadrul achiziției având ca obiect: Organizare eveniment “Instruire advocacy” – Cod CPV 55120000-7 Servicii de reuniuni și conferințe. Evenimentul va avea loc în cadrul proiectului “Așa se CeRe”, număr contract: RO2014_C1.1_70, proiect finanțat prin Fondul ONG în Romania, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014.

 

Invitația de participare și specificațiile tehnice le gasiți aici.

 

Propunerea trebuie să conțină oferta tehnică și financiară ce va include soluția tehnică propusă în conformitate cu Specificațiile tehnice. Oferta trebuie semnată și ștampilată de către operatorul economic care participă la procesul de achiziție. Oferta financiară va include un centralizator de prețuri.

 

Modelul de Centralizator de preturi este disponibil aici.

 

Ofertantul selectat se va supune aceloraşi reguli de verificare şi audit care sunt aplicate și organizației noastre în calitate de achizitor. Aceste reguli sunt disponibile aici (vezi art.17).

 

Declaratia de acceptare a conditiilor de contractare este disponibilă aici.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigătoare este: cel mai scăzut preț pe lista de servicii.

 

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 19 iunie 2015, ora 12.00

 

Mod de prezentare al ofertelor:

       Oferta va fi trimisă în original, semnată și ștampilată, în plic închis.

       Plicul în care este inclusă oferta tehnică și cea financiară va purta în mod obligatoriu următoarele informații:

Ø Numele/denumirea și adresa completă a ofertantului;

Ø Mențiunea: Participare la procedura de achiziție pentru organizare eveniment “Instruire advocacy”;

Ø Mențiunea “A NU SE DESFACE  PANA LA DATA DE 19 iunie 2015, ora 12.00

Ø  În atenția: Georgiana Barbacariu

 

Pentru informații suplimentare: 

Persoană de contact: Georgiana Barbacariu

E-mail: georgiana@ce-re.ro

Telefon: 0729.181.649