București, al cui ești?

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”.

Proiectul “București, al cui ești?” vine ca răspuns la nevoia Bucureștiului de participare publică sustenabilă și eficientă. Proiectul propune o abordare care vizează creșterea capacității cetățenilor și o alta care vizează creșterea accesului la procesele decizionale din cadrul administrației. Astfel, prin acest proiect ne propunem pe de o parte să sprijinim grupuri și organizații cetățenești în eforturile lor de advocacy și, pe de altă parte, să monitorizăm transparența și procedurile la nivelul Municipiului și al Sectorului 2, promovând respectarea standardelor de participare și transparență.

Concret, în cadrul acestui proiect vom lucra în parteneriat cu ActiveWatch și vom colabora cu grupurile de cetățeni “Floreasca Civică” și Grupul de Inițiativă Civică Lacul Tei, cu care suntem de mulți ani în legătură și ne-am propus următoarele obiective:

  • Obiectivul nr.1 al proiectului

Cresterea capacității de a influența deciziile publice ale administrației locale bucureștene și de a mobiliza comunitatea pentru cel puțin 6 grupuri sau organizații cetățenești din Bucuresti.

CeRe va selecta 6 grupuri care au nevoie de sprijin în eforturile lor de advocacy, pe care le va sprijini în cadrul unui proces structurat de învățare experențială pe parcursul unei întregi campanii de advocacy. Dincolo de capacitatea de advocacy, procesul de învățare are în vedere și alte arii de dezvoltare: comunicarea cu comunitatea, dinamica internă a grupului, vizibilitatea etc.

  • Obiectivul nr.2 al proiectului

Responsabilizarea autorităților publice locale de la nivelul Primăriei Municipiului București și a Sectorului 2 în vederea respectării standardelor de transparență și implicare a publicului în procesul decizional.

Componenta de monitorizare la nivelul sectorului 2 este și o formă de transfer a metodologiei noastre de monitorizare către grupurile cetățenesti. Sectorul 2 a fost selectat pornind de la nemulțumirea a două grupuri de cetățeni cu care CeRe colaborează și de interesul acestora de a pune presiune pe autoritatea locală.

  • Obiectivul nr.3 al proiectului

Crearea de oportunități și resurse de implicare, networking și învățare în sprijinul activismului cetățenesc bucureștean.

  • Obiectivul nr. 4 – de dezvoltare organizațională al proiectului

Creșterea coeziunii echipei CeRe și a capacității de a dezvolta noi direcții strategice construind pe propriile rezultate.

Proiect derulat de:

Proiect derulat de CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică în parteneriat cu ActiveWatch, cu sprijinul financiar  Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

*CeRe sprijină grupuri și organizații indiferent de cauzele lor. Nu vom susține însă cauze care contravin valorilor noastre: diversitate, echitate, egalitate, curaj, solidaritate, încredere, democrație participativă