Acțiunile de reamenajare ar trebui să aibă panou de informare, de asemenea informații despre proiect ar trebui să găsiți pe site-ul instituției și/sau în Hotărârile de Consiliu Local adoptate în cadrul ședințelor de consiliu (la care puteți participa în baza Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică – paginile 98-99 din manualul de advocacy). Puteți suna, scrie și/sau merge în audiență la Administrația Domeniului Public din cadrul primăriei de care aparține spațiul respectiv  și le puteți cere informații în baza Legii 544/2001

Dacă se desfășoară lucrări fără existența unui panou care să ofere toate informațiile necesare, puteți sesiza Inspectoratul de Stat în Construcții.

O dată ce ați aflat suficiente informații și ați discutat cu cât mai muți vecini, luați legătura cu beneficiarul lucrării (probabil Administrația Domeniului Public/Primăria). Arătați că pentru comunitate e important să fie consultată atunci când se fac astfel de lucrări. Spuneți cum considerați voi că ar trebui să fie amenajat spațiul respectiv, și de ce.

Există o serie de reglementări care stabilesc regulile pe baza cărora se poate interveni în spațiul public, inclusiv reguli de consultare a cetățenilor din zonă. Găsiți aici mai multe informații.