Descrierea proiectului

Proiect nou CeRe: “Abordări inovative în campaniile de advocacy”

Scopul proiectului este de a consolida capacitatea ONG-urilor din România, Moldova, Bulgaria, Georgia, Armenia și Ukraina pentru a-și revigora campaniile de advocacy cu tactici inovative și creative.

Activitățile proiectului vor facilita un schimb de experiență și învățare între reprezentanți ai ONG-urilor și artiști, developeri și graficieni online, etc. Indiferent de domeniul de activitate (sănătate, educație, LGBTQI, locuire, Roma, spațiu verde etc.,) reprezentanții ONG-urilor şi grupurilor civice vor fi stimulați să planifice, proiecteze cu sprijinul artiștilor, graficienilor etc., intervenții, acțiuni îndrăznețe și creative pentru a accelera campaniile lor de advocacy atât online, cât și offline.

Activitățile proiectului:

  1. Vizită de studiu în Armenia pentru a cunoaște organizațiile care implementează campanii de advocacy, care sunt provocările cu care se confruntă și participarea cetățenilor în luarea deciziilor.
  2. Atelier pentru schimb de experiență și capacitare cu privire la metode, instrumente creative, inovatoare în advocacy. Atelierul va avea loc la București
  3. Implementarea a 11 acțiuni creative de advocacy în cele șase țări implicate în proiect – România, Moldova, Bulgaria, Georgia, Armenia și Ukraina
  4. Manual de advocacy – un ghid online care va include diverse tactici creative implementate de către partneri, acțiuni identificate și create în primul atelier.
  5. Atelierul pentru împărtăşirea rezultatelor cu privire la metodele creative implementate în campaniilor de advocacy. Eveniment final la Chișinău.

 

Proiectul „Innovative approaches in advocacy campaigns“Abordări inovative în campaniile de advocacy” este implementat  pentru o perioadă de 12 luni este finanţat de Black Sea Trust for Regional Cooperation, un proiect  al German Marshal Fund – www.gmfus.org.