In data de 11 octombrie a.c. Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale a trimis o scrisoare deschisa catre prin care isi exprima nemultumirea cu privire la continutul Instructiunii nr. 35, document ce a fost emis de Autoritatea de Management a POS DRU in data de 1 octombrie 2010, si solicita anularea acesteia. Institutiile carora le-a fost adresata scrisoare sunt urmatoarele: Autoritatea de Management a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Autoritatea de Audit, Autoritatea de Coordonare a Instrumentelor Structurale, Guvernul Romaniei – Cabinetul Primului Ministru, Comisia Europeana.

In lipsa oricarui raspuns din partea vreuneia dintre institutiile abilitate, am revenit astazi, 27 octombrie, cu aceeasi solicitare, sustinuta de aceasta data de 172 organizatii neguvernamentale, patronate, sindicate si companii.

Conform Instructiunii 35, beneficiarii proiectelor finantate in cadrul POS DRU sunt obligati sa asigure documente justificative care sa dovedeasca apartenenta persoanelor din grupurile tinta la categoriile declarate prin Formularul de Identificare a Grupului Tinta (FIGT). Cu alte cuvinte, beneficiarilor finali ai proiectelor le vor fi solicitate documente care sa ateste diferite vulnerabilitati.