O societate civilă puternică și dinamică este o condiție esențială pentru o democrație funcțională

Acest rol crucial, pe care societatea civilă îl are într-o democrație, a expus-o din ce în ce mai mult la atacuri. Accelerarea acțiunilor nedemocratice, polarizarea socială și autocratizarea politică subminează funcționarea și vitalitatea societății civile în întreaga UE. Rezultatul este o restrângere a spațiului pentru societatea civilă și o presiune politică și socio-economică pe aceasta.

Consorțiul proiectului UE „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” (CERV) PROTEUS – condus de Fundația Transatlantică, filiala europeană a GMF – abordează aceste provocări la adresa societății civile în opt țări din Europa Centrală: Bulgaria, Croația, Cehia, Cehia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia.

Obiectivul general al PROTEUS este de a consolida organizațiile societății civile și inițiativele civice, precum și de a împuternici activiștii, astfel încât aceștia să fie capabili să protejeze și să promoveze valorile europene și drepturile fundamentale – în primul rând democrația, statul de drept, drepturile omului, egalitatea între femei și bărbați și nediscriminarea persoanelor aparținând minorităților – și drepturile cetățenilor UE, așa cum sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Proiectul face acest lucru prin acordarea de granturi specifice și prin consolidarea capacităților personalizate pentru actori din societatea civilă din Europa Centrală și prin sporirea capacităților lor de strângere de fonduri, de gestionare și de susținere, cu un accent deosebit pe actorii civici din zonele periferice și rurale.

În activitatea sa, PROTEUS urmărește următoarele patru obiective:

  1. Sprijinirea participării publice, a incluziunii și solidarității
  2. Consolidarea capacității de rezistență a societății civile
  3. Protejarea și promovarea valorilor și drepturilor fundamentale ale UE, cu un accent deosebit în zonele periferice și rurale
  4. Sprijinirea activismului civic în zonele periferice și rurale

Proiectul PROTEUS face parte din Programul CERV și este finanțat de Comisia Europeană.

Perioada de implementare a proiectului este ianuarie 2023 – decembrie 2025.

Dacă ai întrebări, scrie-ne la adresa proteus@cere.ong

 

Proiect în cadrul programului EU CERV PROTEUS derulat de către Transatlantic Foundation (TF) în parteneriat cu CeRe și este cofinanțat de Uniunea Europeană. Conținutul acestei pagini este responsabilitatea exclusivă a CeRe și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Ultimele știri