Grupul Initiativa Favorit, impreuna cu Grupul de initiativa civica Callatis-Drumul Taberei si Centrul de resurse pentru participare publica – CeRe sesizeaza nerespectarea legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica cu referire la obligatia de informare si consultare a cetatenilor in legatura cu proiectul de reabilitare a fostului cinematograf Favorit din cartierul Drumul Taberei.

„Am caştigat lupta pe care am inceput-o inca din 2010, insa si acum ne dorim sa fim implicati in procesul de refacere a fostului cinematograf Favorit si nu apreciem incalcarea termenelor legale prevazute de legea 52/2003 in ceea ce priveste studiul de fezabilitate propus de primaria sectorului 6, care procedand astfel nu ne-a permis sa aducem propuneri si sa ridicam intrebari.” Grupul civic Initiativa Favorit

In urma demersurilor initiate inca din aprilie 2010 de catre membri Grupului de Initiativa Favorit, Primaria Sectorului 6 a demarat recent procesul de transformare a fostei cladiri a cinematografului intr-un centru cultural. Astfel, reprezentantii primariei au publicat pe site-ul institutiei Studiul de fezabilitate pentru obiectivului de investitii: „Centru Cultural European Favorit”. Cetatenii apreciaza masurile intreprinse de autoritati, insa solicita prelungirea termenelor de informare si consultare conform prevederilor legii 52/2003 si respectarea legii pe tot parcursul acestui proces.

Cele doua grupuri de initiativa civica au trimis Primariei Sectorului 6 si Prefecturii Municipiului Bucuresti o sesizare privind incalcarea legii 52/2003 care prevede la articolul 6, alineatul 2 ca un proiect de act normativ sa fie adus la cunostinta publicului cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre autoritatile publice, iar la alineatul 4, ca autoritatile sa stabileasca „o perioada de cel putin 10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.”

Aceste prevederi legale nu au fost respectate in cazul PHCL 2 – Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii: “Centru Cultural European Favorit”, proiect publicat in data de 18 iulie 2011 si trecut in data de 22 iulie la Proiecte de Hotarâre ce urmeaza a intra spre aprobare pe ordinea de zi a sedintei de consiliu local din 28 iulie 2011. Prin urmare proiectul este supus spre avizare la doar 4 zile in care a fost adus la cunostinta publicului.

Membrii celor doua grupuri vor participa la sedinta de consiliu local din data de 28 iulie, ora 17.00, la sediul Primariei Sectorului 6, cu scopul de a afla un raspuns oficial cu privire la sesizarea depusa si la cererea de organizare a unei dezbateri publice. De asemenea, cele doua grupuri civice au depus un set de masuri scrise pe baza studiului de fezabilitate.

Pentru mai multe informatii:

Radu Raileanu / Initiativa Favorit / 0721 366 783 / initiativa.favorit@gmail.com

Silvia Boeriu / Coordonator PR CeRe / 0721 215 260 / silvia@ce-re.ro