Pe 28 noiembrie 2011, aproape 100 de organizații neguvernamentale și societăți comerciale s-au adresat, printr-o scrisoare deschisa, Primului Ministru – dnul Emil Boc și Ministrului Afacerilor Europene – dnul Leonard Orban, pentru a le semnala modul inacceptabil în care sunt gestionate fondurile europene în cadrul a două linii de finanțare aflate în grija Autorității de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU), respectiv Autorității de Management pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (AM PODCA). Semnăturile care au însoțit scrisoarea deschisă au fost colectate printr-un efort comun al Coaliției ONG-uri pentru Fonduri Structurale și Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, cu susținerea www.fonduri-structurale.ro. Continuare aici.