În plin proces de elaborare a documentelor strategice ale României pentru perioada 2014-2020, Coaliția ONGuri pentru Fonduri Structurale demarează o analiză a funcționalității mecanismelor de finanțare utilizate în cheltuirea banilor europeni în perioada actuală. Analiza va avea la bază o serie de consultări locale cu stakeholderi publici și privați, iar concluziile vor fi însoțite de recomandări practice pentru instituțiile responsabile de gestionarea procesului de programare 2014 -2020.

Câteva dintre cele mai vizibile nefuncționalități de până acum ale mecanismelor de finanțare:

  • Metodologii neclare și netransparente de evaluare și selecție,
  • Lipsa unui cadru legal adecvat (Ex. Legea economiei sociale, rambursarea de TVA etc.),
  • Lipsa unei abordări unitare și coerente între diferitele autorități cu rol de management,
  • Lipsa asistenței pentru beneficiari,
  • Lipsa unor procese profesioniste și serioase de monitorizare și evaluare a programelor operaționale,
  • Schimbări numeroase și uneori necorelate în aplicarea regulilor de implementare,
  • Schimbări în schemele de finanțare fără o consultare reală a stakeholderilor (Ex. cuantum de prefinanțare),
  • Imprevizibilitatea schimbărilor repetate în timpul implementării și lipsa unei minime corelări a strategiilor de tot felul cu execuția bugetară.

Toate aceste aspecte vor fi documentate și discutate cu beneficiari ce au trecut deja prin experiența deloc ușoară a implementării unor proiecte cu finanțare din Fonduri Structurale. Dincolo de utilizarea raportului final ca instrument în procesul de definire a viitoarelor mencanisme de finanțare, materialul va putea oferi o imagine unitară mai clară asupra problemelor de sistem care au generat aplicarea de corecții financiare pentru România.

Proiectul este finanțat de UNICEF și se va încheia cu lansarea unui raport în luna decembrie a acestui an.