În urma punerii în dezbatere publică a celor 3 alternative pentru reforma sistemului de pensii, CeRe a colectat deja o serie de comentarii din partea participanților la lansarea studiului “Alternative și compromisuri în sistemul românesc de pensii pentru următorii 20 de ani” din 30 ianuarie.

Pe baza acestor scenarii de reformă, CeRe urmează să organizeze o serie de consultări cu al
ți actori sociali și factori interesați. În perioada 7 – 9 martie 2014 va avea loc primul forum deliberativ pe marginea reformei sistemului de pensii. Participanții sunt 60 de cetățeni din toatș țara, care vor dezbate asupra celor 3 alternative și vor formula recomandări. Ei pot adopta unul dintre scenarii sau pot propune o combinație între cele 3.

Recomandarile reieșite în urma forumului deliberativ vor fi ulterior dezbătute cu sindicate, organizații neguvernamentale, patronate, și partide politice, până în octombrie 2014. Concluziile acestor dezbateri vor fi sintetizate într-un raport ce va fi înmânat Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Finanțelor Publice.