Săptămâna aceasta, pe 1 octombrie, în cadrul unei consultări publice derulate la sediul MFE, domnul Ministru Eugen Teodorovici a promis beneficiarilor publicarea pe site-ul ministerului și pe cel al AM POSDRU a proiectelor finanțate prin acest program operațional. Date precum numele partenerilor, bugetele gestionate de aceștia, obiective specifice și rezultate asumate în proiect, grupuri țintă și multe altele sunt date cu caracter public. Publicarea acestora este necesară nu numai pentru eliminarea neîncrederii publice cu privire la alocarea fondurilor POS DRU, dar și pentru mult ceruta corelare între beneficiari, indicatori și grupuri țintă (mai ales că nu o dată ne-am confruntat cu suprapuneri de grupuri țintă sau obiective din aceleași comunități).

Ultima actualizare a listei partenerilor din contractele POS DRU, pe http://www.fonduri-ue.ro/posdru/index.php/implementeaza/lista-beneficiari, s-a întâmplat în septembrie 2011. Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale a solicitat în repetate rânduri conducerii AM POSDRU publicarea acestor date.

În cadrul aceleiași întâlniri, domnul Ministru Teodorovici a dat asigurări beneficiarilor că întârzierile în procesarea cererilor de plată și a cererilor de rambursare, la fel ca numărul mare de documente și ștampile care le însoțesc, vor fi remediate prin introducerea comunicării beneficiar – finanțator exclusiv prin sistemul ActionWeb. Nu a menționat însă un termen pentru această schimbare din sistem.

Citiți aici lista problemelor semnalate de noi, în cadrul consultării publice.