În atenția:

Primăria Sectorului 2 – Primar Neculai Onțanu
Consiliul Local Sector 2 – Consilieri Locali
Primăria Sectorului 2 – Arhitect Șef Dalia Stegăruș
Primăria Sectorului 2 – Administraţia Domeniului Public Sector 2 – Director General – Cristian  Lemnaru
Poliția Locală Sector 2 – Director General Aurel Dobrilă
Inspectoratul de Stat în Construcții – Inspectorul General ISC – Nelu Stelea
Prefectura Municipiului București – Prefect Paul Nicolae Petrovan
Primăria Muncipiului București – Primar General Sorin Oprescu, Viceprimar Cornel Pieptea
Garda Națională de Mediu – Comisar General Florin Diaconu
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Sevil Shhaideh

SCRISOARE DESCHISĂ
Privind stoparea construcțiilor ilegale din Sectorul 2
Coaliția Cetățeni împotriva Construcțiilor Ilegale

Patru grupuri civice din București, Sectorul 2, reclamă autorizarea și recepționarea de construcții care nu respectă prevederile legale și aprobarea unor documentații de urbanism în Sectorul 2 de către Primăria Sectorului 2 și Consiliul Local Sector 2 în zone protejate ori între blocuri, parcuri sau în zonele verzi aferente blocurilor de locuințe, precum și incapacitatea instituțiilor publice responsabile să verifice legalitatea acestor construcții, să prevină și să rezolve astfel de situații ilegale: Inspectoratul de Stat în Construcții, Disciplina în Construcții, Poliția Locală, Prefectura Municipiului București, Primăria Muncipiului București.

Grupul civic „Luptăm pentru Aleea Lungulețu”, Grupul civic Ferdinand 83, Grupul de cetățeni „Luptă pentru strada ta”- Luncșoara și Grupul de inițiativă civică Floreasca, cu sprijinul CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, au format Coaliția Cetățeni împotriva Construcțiilor Ilegale, coaliție informală care este deschisă oricărui cetățean, grup civic sau organizație care întâmpină astfel de probleme în București. 

Cladiri nedorite se construiesc peste tot în Bucuresti, în spații supraaglomerate, distrugând parcuri și spații verzi, fără consultarea comunității și fără a respecta prevederile legale menite să asigure un trai decent locuitorilor: evitarea supraaglomerarii, menținerea unui grad optim de însorire, păstrarea distanței de intimitate conform Codului Civil, siguranța clădirilor din jur etc.). În plus, sănătatea cetățenilor este afectată prin pierderea în mod sistematic a spațiilor verzi și scăderea gradului de lumină și confort. Astfel, deși normele europene prevăd un minim de 26 mp de spațiu verde/locuitor, Sectorul 2 este la coada listei la acest capitol – doar 12,43 mp/locuitor (în 2012).

Dezvoltarea orașului este importantă și trebuie să se desfășoare armonios, legal și ținându-se cont de nevoile și limitele zonei în care se construiește, dar și de modul în care noile clădiri afectează locuitorii din respectivele zone. În Sectorul 2 apar din ce în ce mai multe construcții care nu respectă prevederile legale și care scad calitatea vieții locuitorilor din zonă. 

Autoritățile locale sector 2 autorizează construirea de imobile la distanțe foarte mici față de celelalte clădiri, cu regim de înălțime peste cladirile existente, cu căi de acces ce încalcă prevederile de siguranță, fără studii de oportunitate și de însorire. Totodată, Primăria Sector 2 nu respectă drepturilor cetățenilor de a se informa în legatură cu actele administrative emise (PUD, Autorizații de Construire etc.); în prezent accesul la aceste informații este limitat sau blocat; pe site-ul primăriei, informațiile găsindu-se greu sau fiind inexistente ori prezentate trunchiat, sintetic; în cazul unor solicitări oficiale se blochează sistematic accesul la documentațiile de urbanism.

Autoritățile responsabile să controleze și să sancționeze modul în care se construiește tratatează cu pasivitate sesizările asupra ilegalităților în construcție, neacționând cu fermitate și pasând responsabilitatea de la o instituție la alta. A se vedea cazul din Str. Ghita Padureanu nr 4 – deși autorizația de construire este suspendată de către Tribunalul București – beneficiarul a edificat 3 etaje – în decursul anului 2014 autoritățile neintervenind, cautând diferte pretexte sau pasând responsabilitatea de la una la alta, situație ce ajută astfel dezvoltatorii imobiliari să finalizeze construcțiile în mod ilegal. Totodată în cazul „Aleea Luncșoara Nr. 2B” lucrările au continuat timp de 4 luni în mod ilegal, până la finalizarea celor 10 etaje ale clădirii. 

Coaliția solicită autorităților publice locale: Primăria Sector 2, Consiliul Local Sector 2, Poliția Locală Sector 2 – Disciplina în Construcții următoarele:

 1. Verificarea și revocarea tuturor autorizațiilor emise pentru  construcțiile ce nu respectă prevederile legale.
 2. Verificarea temeinică a documentelor, a loturilor pentru care se solicită autorizația de  construirea și a prevederilor legale ce reglementează lotul respectiv înainte de a aviza o construcție.
 3. Neautorizarea  ori nerecepționarea  construcțiilor care nu respectă prevederile legale.
 4. Controale sistematice și nepărtitnitoare pe șantiere pentru a verifica respectarea autorizației de construire și a regulior de construire.
 5. Demolarea tuturor clădirilor ce au fost declarate ca fiind construite ilegal de către instanțele de judecată.
 6. Demararea unor consultări reale cu cetățenii în vederea autorizării construcțiilor.
 7. Renunțarea la politica dezastruoasă de dezvoltare urbanistică, care ține cont doar de interesele dezvoltatorilor imobiliari și păstrarea unei legaturi permanente cu cetațenii si organizațiile lor civice, precum și cu reprezentanții mass-media.
 8. Informarea permanentă și corectă a cetățenilor asupra tuturor măsurilor luate în domeniul urbanismului.
 9. Acces neîngradit la toate documentele care au stat la baza acordării autorizațiilor de construire, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 și Legii 50/1991.
 10. Primaria Sectorului 2 să creeze un cadru propice pentru responsabilizarea funcționarilor cu funcții de decizie în analizarea și aprobarea tuturor documentelor ce stau la baza autorizațiilor de construire.
 11. Soluții concrete și coerente cu privire la spațiile verzi retrocedate (ex. Parcul Verdi, loturile și parcurile dintre blocuri localizate în Sectorul 2) pentru protejarea acestor zone verzi și redare acestora accesului public.

Coaliția solicită instituțiilor responsabile de verificarea legalității construcțiilor: Inspectoratul General de Stat în Construcții, Inspectoratul de Stat în Construcții București – Ilfov, Prefectura Municipiului București, Primăria Municipiului București, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice următoarele:

 1. Demararea unui proces de verificare a autorizațiilor de construire emise de Primăria Sectorului 2 în ultimii 5 ani și a clădirilor construite în baza acestor autorizații, pentru a se constata dacă au fost respectate sau nu  prevederilor legale.
 2. Revocarea tuturor PUZ-urilor, PUD-urilor și autorizațiile de construire ce în urma verificarilor se constatată ca nu respectă prevederile legale și încetarea tuturor efectelor acestora cu revenirea la starea  anterioară (spre exemplu demolarea construcțiilor autorizate prin documentele mai sus menționate).
 3. Verificarea legalității documentelor care stau la baza emiterii unor autorizații de construire să se facă în baza unor planuri bine structurate cu termene și responsabilități precise și nu în mod aleator și superficial.
 4. Sancționarea și atragerea raspunderii penale și civile asupra persoanelor responsabile de avizarea unor documente ce au condus la edificarea de construcții ilegale.
 5. Intervenția activă și eficientă a Prefectului Municipiului București conform atribuțiilor sale pentru a împiedica autorizarea de construcții ce nu respectă prevederile leagle, dar și  pentru a stopa lucrările atunci când autoritățile locale tergiversează aplicarea corectă a dispozițiilor legale (vezi cazul Luncșoara unde s-au continuat timp de 4 luni lucrările în mod ilegal).
 6. Prefectul Municipiului  București să promoveze acțiuni în instanță atunci când ISC declară că o construcție se realizează în baza unor documente ce nu respectă prevederile legale. Odată sesizată instanţa, să urmărească activ desfăşurarea procesului.
 7. Intensificarea luptei împotriva corupției în cadrul instituțiilor cu responsabilități în domeniile disciplinei în construcții și al protecției mediului.
 8. Primăria Municipiului București să nu mai permită autorizarea de construcții în zonele protejate și pe spațiile verzi și să se implice activ în gasirea unor soluții eficiente pentru cumpărătorii de bună credință  care acum au de pierdut din cauza ineficienței autorităților publice și a recepționărilor nelegale de clădiri de către Primăria Sectorului 2.

 Din coaliție fac parte:

1. Grupul civic „Luptăm pentru Aleea Lungulețu”
Grupul reclamă modul de autorizare a unei clădiri de 8 etaje din Intrarea Sergent Dumitru Dardiac nr. 5, Sector 2, edificată în baza autorizației de construire nr. 1049/52 D/14.11.2014. Această construcție încalcă nenumărate prevederi – conform cercetărilor întreprinse de ISC, iar principalele consecințe negative sunt supraaglomerarea zonei și scăderea drastică a calității vieții cetățenilor din zonă. Investitorul este Dinu Elvis. 

2. Grupul civic Ferdinand 83
B2B Consprod SRL, alături de ceilalţi proprietari din clădirea situată în Bdul Ferdinand nr. 83, Sector 2, a constatat faptul că dezvoltatorul imobiliar nu a respectat prevederile autorizaţiei de construire, în special prin depăşirea regimului maxim de înălţime a clădirii, construcţia fiind recepţionată în mod nelegal şi abuziv, existând concursul reprezentanţilor Primăriei Sectorului 2 Bucureşti. Această situaţie a condus la o serie de consecinţe negative pentru cumpărătoare care în prezent nu poate dispune juridic de acest bun, titlul de proprietate asupra imobilului fiind grav afectat. Investitorul clădirii este Dinu Elvis, împotriva căruia s-a inceput urmarirea penala pentru savarsirea infracțiunii de realizare a unei construcţii fără respectarea reglementărilor tehnice privind stabilitatea şi rezistenţa, (dispoziții prevazute de art.31 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții). 

3. Grupul de cetățeni „Luptă pentru strada ta”
Grupul de civic a reclamat încă de la începutul anului 2014 construirea nedorită și ilegală a unei clădiri de 10 etaje din Al. Luncșoara Nr. 2B. După ce Inspectoratului de Stat în Construcții a constatat că atât Autorizația de Construcție nr. 403/21″L”/05.08.2013, cât și Certificatul de Urbanism nr. 341/26″L”/08.04.2013 au fost emise încălcând mai multe prevederi legale, Prefectura București a înaintat Tribunalului Municipiului București o cererea de chemare în judecată prin care a solicitat anularea Certificatului de Urbanism și a Autorizației de Construire, lucrările fiind suspendate până la decizia instanței conform Legii 554/2004. 

Însă, lucrările au continuat în mod ilegal timp de 4 luni. Primăria Sectorului 2, Poliția Locală a Sectorului 2, Disciplina în Construcții din Sectorul 2, precum și Prefectura București nu au făcut demersuri de a stopa continuarea acestui proces ilegal, în ciuda solicitărilor venite din partea cetățenilor. Astfel, instituțiile publice nu își respectă sau nu își cunosc atribuțiile. În prezent locuitorii sunt amenințați constant de către investitori, care încearcă să finalizeze în mod ilegal clădirea. 

4. Grupul de inițiativă civică Floreasca
Grupul Floreasca reclamă faptul că Planul Urbanistic Local al Cartierului Floreasca aprobat în perioada 2003 (nr. 3CA24/2/9.04.2003) – plan ce a fost înregistrat în dată de 9.04.2003 la Primăria Generală Bucureşti – Direcţia Generală de Urbanism a fost ignorat de către Primăria Sectorului 2. Acest lucru a facilitat emiterea de documentaţii de urbanism/autorizaţii de construire pe spaţiile verzi dintre blocuri.

Consiliul Local şi Primăria Sectorului 2 au făcut o practică în a aprobă documentaţii de urbanism (PUD) ce derogă de la normele generale – precum şi emiterea unor autorizaţii de construire fără respectarea caracteristicii cartierului Floreasca, fapt ce a condus la edificarea a zeci de imobile pe spaţiile verzi dintre blocuri, ducând la distrugerea acestora, afectând locuitorii prin pierderea zonelor verzi, a luminii naturale şi a gradului de confort. Din analizele publice rezultă că din 30 de imobile noi ridicate –cel puţin 26 au fost autorizate pe spaţiile verzi dintre blocuri- procesul continuând în fiecare an. 

Documentele ce atestă ilegalitatea construcțiilor mai sus menționate, precum și raspunsuri din partea instituțiilor publice pot fi consultate aici:

Cronologia actelor juridice – Grup Ferdinand
Ilegalitati constatate ISC – Grup Luncsoara
Ilegalitati constatate ISC – Grup Lunguletu
Nereguli Chopin 30b – Grup Floreasca
Nereguli Ghita Padureanu nr 4 – Grup Floreasca
Prevederi incalcate – Grup Lunguletu
Proces verbal de control – Grup Ferdinand
Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor – Grup Ferdinand
PUZ Floreasca
Raspuns PS2 – Grup Luncsoara
Raspunsuri Primaria Sector 2 – Grup Ferdinand
Sesizare instanta Prefectura – Grup Luncsoara
Autorizatie de construire – Grup Ferdinand

Cetateni la primarie
Cetatenii la ISC
Cetatenii protest
Constructie ilegală – Grup Luncsoara
Spatiu verde defrisat – Grup Floreasca
Strangere semnaturi – Grup Floreasca

Descarca o arhiva cu toate materialele.

Toate situaţiile prezentate mai sus arată clar faptul că nu ne aflăm în faţă unor cazuri singulare sau întâmplătoare, ci atestă faptul că suntem în faţă unor practici generalizate la nivelul Sectorului 2, un fenomen care se extinde în fiecare an – în detrimentul locuitorilor, al spaţiilor verzi ce se diminuează cu rapiditate, al confortului şi siguranţei celor care locuiesc în aceste zone. Practic, oricând un locuitor al Sectorului 2 poate să se trezească într-o zi cu un bloc în imediata vecinătate, o construcţie nedorită, dar autorizată şi recepţionată cu uşurinţă de către instituțiile publice. 

Grupurile civice din Sectorul 2 doresc oprirea construcțiilor ilegale, prevenirea apariției acestora, demolarea celor declarate ilegale și revenirea la starea de fapt. De asemenea, solicităm o mai bună coordonare și comunicare între toate instituțiilor de mai sus, pentru a preveni construcțiile ilegale și diminuarea calității vieții Bucureștenilor. Modul de lucru în care fiecare instituție pasează responsabilitatea una alteia este în detrimentul cetățenilor și favorizează situațiile ilegale și corupția la nivel instiuțional.

Pentru mai multe informatii, ne puteti contacta la:

Lavinia Chiburte/CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publica/ lavinia@ce-re.ro / 0727 823 483