Viceprimarul Cornel Pieptea a asigurat cetăţenii că cei 11.050 de metri pătraţi din Parcul Circului vor trece din administrarea Circului de Stat Globus în administrarea A.L.P.A.B.

Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei a a fost pe 9 septembrie 2015, în audienţă la viceprimarul Cornel Pieptea pentru a solicita revocarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 155 din 2011, prin care se aproba trecerea unei suprafeţe de 11.050 de metri pătraţi din Parcul Circului în administrarea Circ & Variete Globus Bucureşti.

În cursul discuţiilor, viceprimarul Cornel Pieptea a asigurat cetăţenii că, în prima şedinţă ordinară a Consiliului General, H.C.G.M.B. 155/2011 va fi revocată, iar terenul va redeveni o parte componentă a domeniului public, în administrarea Asociaţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti (A.L.P.A.B.). Revocarea H.C.G.M.B. 155/2011 a fost luată în discuţie şi la ultima şedinţă a Consiliului, din 30 august, unde s-a votat pentru anularea ei, cu un singur vot împotrivă, dar votul a fost anulat din cauza neîndeplinirii condiţiei de cvorum.

În timpul audienţei, Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei a ridicat şi problema suprafeţei de teren retrocedate lui Gheorghe Stelian din terenul menajeriei Circului, dat fiind că porţiunea din Parcului Circului a fost dată spre folosinţă menajeriei în urma acestei retrocedări, şi alte probleme legate de proasta administrare a Parcului Circului şi de siguranţa cetăţenilor. Membrii grupului de iniţiativă cetăţenească au primit asigurări că problemele vor fi studiate şi vor fi rezolvate, în măsura posibilităţilor.

În anul 2011, Primăria Municipiului București aproba prin H.C.G.M.B. 155/2011 trecerea unei suprafețe de 11.050 mp din Parcul Circului în administrarea Circ & Variete Globus Bucureşti, fără un studiu de impact și fără consultarea cetățenilor direct afectați de o astfel de măsură. Acest teren a fost oferit Circului pentru a fi folosit de către menajerie, drept compensaţie pentru faptul că terenul menajeriei fusese retrocedat lui Gheorghe Stelian, care intenţiona să ridice aici un imobil P+19. La scurt timp după această decizie, în zonă au început să apară o serie de disfuncționalități de administrare, precum distrugerea spațiului verde sau neîngrijirea lui corespunzătoare, degradarea continuă a aleilor și a mobilierului urban sau acumularea de reziduuri și mizerie pe spațiul verde, totul culminând, în anul 2012, cu restricționarea prin garduri metalice a accesului cetățenilor în această suprafață. În urma unei mişcări de protest a locuitorilor cartierului, organizată de către Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei, gardurile metalice au fost înlăturate, iar oamenii au avut din nou acces în parc.

De-a lungul timpului, cetățenii organizați în Grupul de Inițiativă Civică Lacul Tei au făcut demersuri constante ca acest teren să redevină o parte componentă a domeniului public, respectiv, în administrarea A.L.P.A.B. (o petiţie cu 1.268 de semnături, o mişcare de protest, o audienţă la primarul general Sorin Oprescu, multiple solicitări de revocare, participări la şedinţele Primăriei Municipiului Bucureşti, depunerea a cinci petiţii către diferite autorităţi) și să fie întreținută într-un mod corespunzător, cu alte cuvinte, parcul să redevină parc.

Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei a fost înfiinţat în 2010, în cadrul Programului de organizare comunitară derulat de Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe, când câţiva locuitori din cartier s-au hotărât să rezolve probleme comune. De atunci, Grupul a reuşit să convingă autorităţile locale să permită parcarea maşinilor pe bulevardul Lacul Tei între orele 19:30 şi 7:30, au obţinut reabilitarea Aleii Judeţului, cu asigurarea unei zone pietonale, organizarea expoziţiei de fotografie „Istorie şi tradiţie în Lacul Tei”, convingerea A.L.P.A.B.-ului să demareze un studiu hidrogeologic împreună cu Facultatea de Hidrotehnică, pentru a determina cauzele reducerii nivelului lacului din Parcul Circului şi să furnizeze datele privind bugetul pentru Parcul Circului pe 2013 şi 2014.

Pentru toate acestea, Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei a primit în 2014, la Gala Societăţii Civile, premiul întâi la secţiunea „Proiecte şi campanii de voluntariat”, pentru campania derulată sub numele „Locuitorii din Lacul Tei luptă pentru Parcul Circului”, iar în 2015, premiul special CeRe pentru personajul colectiv – Eroii CeRe, la Gala Premiilor Participării Publice.

Citeşte şi petiţia cetăţenilor pe acest subiect

Detalii de contact:
Blog: laculteiinfo.wordpress.com
Facebook: Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei
E-mail: initiativalacultei@gmail.com

Activităţile fac parte din proiectul „Comunităţi în creştere”, proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru o Uniune Europeană extinsă. Perioada de derulare: aprilie 2015 – septembrie 2016.

Informații suplimentare pot fi găsite pe www.swiss-contribution.ro sau www.swiss-contribution.ch/romania.