În perioada 5-30 noiembrie 2015 Centrul FILIA a derulat un studiu exploratoriu privind hărțuirea sexuală în universități prin lansarea unui chestionar online anonim care să surprindă acest fenomen. Au fost completate 668 de chestionare de către studenți, doctoranzi, profesori, personal de conducere, personal administrativ, cât și persoane care dețin altă calitate în comunitatea academică, din cel puțin 42 de universități din țară.

Din cele 668 de persoane care au completat chestionarul, 551 sunt femei. 1 din 2 femei care au completat chestionarul spune că există hărțuire sexuală în universități.

Principalele trei obstacole indicate de respondenți pentru persoanele care se confruntă cu fapte hărțuire sexuală în universități sunt:

  1. Teama că vor exista repercusiuni dacă persoana care a fost hărțuită sexual va depune plângere (434 de respondenți)
  2. Teama de a fi expusă public ca victimă a hărțuirii sexuale (373 de respondenți)
  3. Lipsa sancțiunilor corespunzătoare pentru faptele de hărțuire sexuală (322 de respondenți).

1 din 2 respondenți consideră că soluția cea mai bună pentru a preveni și a combate hărțuirea sexuală în universități este introducerea în Codul etic a unor sancțiuni clare și proporționale cu faptele de hărțuire sexuală.

Mai multe informații despre rezultatele studiului exploratoriu se găsesc aici.

Centrul FILIA este un ONG feminist, care militează pentru egalitatea de gen, deconstruirea stereotipurilor de gen și combaterea tuturor formelor de violență îndreptate împotriva femeilor. Organizația își dorește să combată inegalitățile de gen și să lupte pentru crearea unei societăți incluzive, asumarea rolului de watchdog și sancționarea publică a derapajele instituționale privind egalitatea de gen. FILIA are trei direcții de acțiune: advocacy, activism și cercetare.

Studiul exploratoriu face parte din Campania “Stop hărțuirii sexuale în universități”, care urmărește dezvoltarea unor politici adecvate de prevenire, combatere și sancționare a hărțuirii sexuale în universități.

Campania este coordonată de Centrul FILIA, ca acțiune a Coaliției pentru Egalitate de Gen și cu sprijinul oferit de CeRe: Centrul de Resurse pentru Participare Publică, prin proiectul “Așa se CeRe”, finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Infografice studiul exploratoriu FILIA