Asociația pentru Educație și Justiție Socială „Human Catalyst”, alături de CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică au solicitat încă din anul 2014 bugetarea Programului Școală după Școală în mediile dezavantajate, subliniind că peste 400.000 de elevi din România trăiesc în sărăcie, cei mai mulți dintre ei fiind din mediul rural. Toți fiind expuși riscului major de abandon școlar: aproximativ 12.000 de elevi din învățământul primar și peste 28.000 de elevi din gimnaziu renunță deja la școală în fiecare an.

Ca răspuns la solicitările Human Catalyst și CeRe, astăzi, 10 februarie 2016, Premierul Dacian Cioloș a anunțat că Programul Școală după Școală va face parte din măsurile pentru combaterea sărăciei ca Program Național, măsura 6.2.

“Ne bucurăm de această victorie, însă vom urmări ce se întâmplă mai departe și suntem interesați să vedem efectiv sursa și mecanismul de finanțare, precum și modalitatea prin care programul va ajunge la școlile cu elevi vulnerabili. Noi vom considera misiunea noastră privind campania SdS încheiată în momentul în care vom vedea programul implementat în cele mai dezavantajate școli.” Laura Marin, Președinte Human Catalyst.

Campania derulată de Human Catalyst arătă că deși Programul SdS este destinat tuturor copiilor și legea prevedea că în cazul școlilor cu elevi din grupurile dezavantajate statul poate finanța programul de la bugetul de stat, în fapt, tocmai cei care au cea mai mare nevoie de sprijin suplimentar nu au acces la Program: copii și tineri din familii cu statut socio-economic scăzut; copii și tineri din zonele rurale; romi și alte grupuri marginalizate.

La finalul anului 2015 alături de acest demers au fost 50 de organizații neguvernamentale și peste 1500 de cetățeni care au cerut printr-o petiție finanțarea de la bugetul de stat a Programului Scoală după Școală, cu prioritate pentru școlile care au elevi cu risc educațional crescut (absenteism, abandon, repetenție, părăsirea timpurie a școlii, etc).

In petiția trimisă Ministrului Educației, semnatarii amintesc faptul că Art. 58, alin 4. al LEN 1/2011 prevede „Statul poate finanţa programul „Şcoala după şcoală” pentru copiii şi elevii din grupurile dezavantajate, potrivit legii”. Cu toate acestea, o cercetare a Human Catalyst efectuată în anul școlar trecut arată că doar 15% dintre școli beneficiază de programe de sprijin educațional suplimentar și doar acolo unde părinții suportă costurile ori intervine o organizație non-guvernamentală – fapt care face Programul SdS inaccesibil pentru elevii din grupurile dezavantajate.

Pe data de 8 decembrie 2015 Human Catalyst și CeRe au avut o întrevedere cu noul Ministru al Educației, Adrian Curaj și echipa sa pentru a solicita susținerea financiară a Programului SdS. Drept urmare, Ministerul Educației a stabilit înființarea unui grup de lucru pentru Programul SdS, sub directa coordonare a d-nei Tania Irimia, director general MENCȘ „care să inițieze demersurile necesare în vederea finanțării programului pentru grupuri dezavantajate din fonduri naționale și din fonduri europene„, asa cum reiese din raspunsul oficial al Ministerului Educației la petiția trimisă de Human Catalyst.

Sursă foto anexată: Pagina Facebook Dacian Cioloș