Coaliţia ONG pentru Fonduri Structurale semnalează într-o scrisoare deschisă că numărul mare de cereri de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității în cazul POCA nr. CP 2/2017 „Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020” (MySMIS: POCA/111/1/1) reflectă că procesul de evaluare a fost grav viciat.

  • Rigori absurde impuse promotorilor de proiecte, cu încălcarea unor prevederi ale reglementărilor Europene și naționale;
  • Erori tehnice și abateri de la prevederi legale în procesul de evaluare;
  • Neclarități în comunicarea cerințelor de finanțare;
  • Încălcarea principiului tratamentului egal al solicitanților;
  • Încălcarea principiului utilizării eficiente a fondurilor publice.

Lista intermediară a rezultatelor obținute în urma derulării etapei de evaluare tehnică și financiară aferentă cererilor de finanțare depuse în cadrul cererii de proiecte nr. CP 2/2017 a fost publicată în data de 24 octombrie a.c. 64% din proiecte au fost respinse pentru nerespectarea conformității administrative și eligibilității.

Citeşte scrisoarea.