Grupul de Inițiativă Civică Lacul Tei în parteneriat cu CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică și studioBASAR organizează pe 24 aprilie 2018 o dezbatere despre rolul centrelor comunitare iniţiate de cetăţeni în conturarea și activarea comunităților, pornind de la experiența CentruluiComunitar Tei.

Întâlnirea va avea loc la Centrul Comunitar Tei (Parcul Circului, intrare dinspre str. Dinu Vintilă) între orele 18.30 și 21.00. Un obiectiv important al întâlnirii este de a crea premizele unei aproprieri și colaborări între factorii de decizie și grupurile de inițiativă, cetățeni și organizații în vederea multiplicării modelului Centrului Comunitar Tei.

Odată cu evenimentul se va lansa volumul online „Centrul Comunitar Tei” – o publicaţie despre procesul prin care Grupul a reușit după 8 ani de activități continue să deschidă și să activeze un centru comunitar. Este un ghid, un exemplu de bune practici pentru cei care vor să parcurgă același drum sau unul similar – să formeze grupuri civice și să deschidă spații sigure și primitoare pentru cetăţeni și pentru creșterea comunității.

În cadrul evenimentului se va lansa numărul 8 al ziarului de cartier “Foaia de Tei” şi expoziția de fotografie “Oamenii din Tei”, expoziție pregătită de Dafina Jeacă.

În ultimul an și jumătate, Grupul de Inițiativă Civică Lacul Tei împreună cu cetățeni, grupuri și organizații a desfășurat la Centrul Comunitar Tei o serie de activități civice, culturale și educative (seri de astronomie, teatru de improvizație, dans, expoziții, proiecții de film, proteste, ateliere spații verzi și reciclare, etc.) activități care au reușit să crească nivelul participării publice și să aducă oamenii împreună.

 Centrul Comunitar Tei s-a transformat într-un spațiu pentru stabilirea și consolidarea relațiilor în comunitate și pentru transfer de spirit civic, un spațiu de colaborare și solidaritate, un pilon de stabilitate pentru grup și pentru comunitate, un depozitar de istoric civic.