Urmare a unei cercetări realizate în 10 comunităţi dezavantajate din ţară (dintre care 5 cu populaţie majoritară romă), în care există în prezent proiecte finanţate prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU), Coaliţia ONG pentru Fonduri Structurale va organiza marţi, 26 iunie, evenimentul de lansare a raportului despre performanţa acestor proiecte, la aproximativ 6 luni de la semnarea contractelor de finanţare.

Raportul arată în ce măsură banii europeni aduc îmbunătăţiri autentice condiţiilor de viaţă în comunităţile sărace şi care este ritmul cheltuirii acestor bani. De asemenea, cercetarea prezintă care este realitatea din teren, conform experienţei promotorilor fondurilor, dar şi a membrilor comunităţii.

Câteva dintre concluziile raportului:

Unele activităţi din proiectele finanţate şi-au pierdut din relevanţă datorită procesului de evaluare care a durat mai mult de 1 an

  • Obligativitatea, conform ghidului de finanţare, de a organiza activităţi antreprenoriale în comunităţile ţintă, în contrast cu starea de vulnerabilitate socio economică a beneficiarilor
  • Discrepanţa între indicatorii ambiţioşi de performanţă din proiecte şi şansele de succes realiste în etapa de implementare
  • Lipsa de expertiză la nivelul autorităților publice locale în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană
  • Lipsa unor standarde de transparență la nivelul Autorităţii de Management cu privire la proiectele contractate

La dezbatere vor fi prezenţi reprezentanţi ai instituţiilor publice, iar discuţiile vor viza formularea unei serii de recomandări pentru actuala perioadă programatică, dar şi pentru următoarele programe operaţionale. Vom analiza împreună felul în care aproape jumătate de milliard de Euro din fonduri europene contribuie în prezent la dezvoltarea comunităţilor marginalizate din România. Totodată, vom aborda şi nevoia de corelare a intervenţiilor POCU cu măsuri finanţate din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Programul Operaţional Regional  şi Fondul de ajutor European pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD).

Acest demers este iniţiat de CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Comunitară Împreunp, World Vision România, RISE România, Fundaţia Alături de Voi România, Asociaţia Romano ButiQ şi Fundaţia Pact.

Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale urmărește de 12 ani felul în care sunt gestionați banii europeni, de la programare până la măsurarea impactului la nivel național. Am inclus printre prioritățile noastre de advocacy adresarea nevoilor comunităților marginalizate în programele de finanțare și în documentele strategice ale României.

Dacă doriţi să participaţi la eveniment vă rugăm să-i transmiteţi un e-mail Flaviei Preda, Coordonator Proiecte la CeRe : flavia@ce-re.ro