Organizaţiile şi grupurile de cetăţeni solicită Primăriei Capitalei şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti organizarea de urgenţă a unei dezbateri publice în legătură cu elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru sectorul 2.

Astfel, cetăţenii şi organizaţiile au solicitat printr-o scrisoare adresată membrilor administraţiei necesitatea unui proces de consultare publică cu privire la acest subiect:

“Ni s-a adus la cunoștință că Primăria Sectorului 2 este în faza etapei pregătitoare a elaborării PUZ-ului de sector, anunțul cu privire la acest lucru fiind afișat în incinta primăriei. În interiorul anunțului se face trimitere către site-ul PMB pentru mai multe informații, însă, la accesarea acestuia, documentele aferente PUZ la secțiunea menționată sunt aproape imposibil de găsit.

Considerăm că un proces de consultare publică presupune ca transmiterea informațiilor să fie realizată într-o manieră accesibilă, transparentă, în care acestea să fie înțelese de toate părțile implicate. În acest scop, sunt absolut necesare discuții aplicate cu cetățenii din fiecare cartier afectat în parte, astfel încât aceștia să își poată exprima opiniile cu privire la  direcțiile de dezvoltare ale comunităților lor.”

Mai multe detalii se găsesc aici