Conform Legii 52/2003, președintele de ședință (care este unul dintre consilierii locali) trebuie să dea cuvântul tuturor celor ce participa ca invitați sau din proprie inițiativă. Desigur, legea poate să fie încălcată – iar pentru asta aveți la îndemână doar instanța. Puteți sesiza și diverse autorități (Prefectura, Secretariatul General al Guvernului, chiar și Avocatul Poporului)