Descrierea campaniei

Coaliția Cetățeni împotriva Construcțiilor Ilegale

Patru grupuri civice din București, Sectorul 2 s-au unit în cadrul Coaliției Cetățeni împotriva Construcțiilor Ilegale pentru a reclama autorizarea și recepționarea de construcții care nu respectă prevederile legale și aprobarea unor documentații de urbanism în Sectorul 2 de către Primăria Sectorului 2 și Consiliul Local Sector 2 în zone protejate ori între blocuri, parcuri sau în zonele verzi aferente blocurilor de locuințe, precum și incapacitatea instituțiilor publice responsabile să verifice legalitatea acestor construcții, să prevină și să rezolve astfel de situații ilegale: Inspectoratul de Stat în Construcții, Disciplina în Construcții, Poliția Locală, Prefectura Municipiului București, Primăria Muncipiului București.

 

Grupul civic “Luptăm pentru Aleea Lungulețu”, cu sprijinul CeRe, au format Coaliția Cetățeni împotriva Construcțiilor Ilegale, coaliție informală care este deschisă oricărui cetățean, grup civic sau organizație care întâmpină astfel de probleme în București.

 

Cladiri nedorite se construiesc peste tot în Bucuresti, în spații supraaglomerate, distrugând parcuri și spații verzi, fără consultarea comunității și fără a respecta prevederile legale menite să asigure un trai decent locuitorilor: evitarea supraaglomerarii, menținerea unui grad optim de însorire, păstrarea distanței de intimitate conform Codului Civil, siguranța clădirilor din jur etc.). În plus, sănătatea cetățenilor este afectată prin pierderea în mod sistematic a spațiilor verzi și scăderea gradului de lumină și confort. Astfel, deși normele europene prevăd un minim de 26 mp de spațiu verde/locuitor, Sectorul 2 este la coada listei la acest capitol – doar 12,43 mp/locuitor (în 2012).

 

Dezvoltarea orașului este importantă și trebuie să se desfășoare armonios, legal și ținându-se cont de nevoile și limitele zonei în care se construiește, dar și de modul în care noile clădiri afectează locuitorii din respectivele zone. În Sectorul 2 apar din ce în ce mai multe construcții care nu respectă prevederile legale și care scad calitatea vieții locuitorilor din zonă.

 

Autoritățile locale sector 2 autorizează construirea de imobile la distanțe foarte mici față de celelalte clădiri, cu regim de înălțime peste cladirile existente, cu căi de acces ce încalcă prevederile de siguranță, fără studii de oportunitate și de însorire. Totodată, Primăria Sector 2 nu respectă drepturilor cetățenilor de a se informa în legatură cu actele administrative emise (PUD, Autorizații de Construire etc.); în prezent accesul la aceste informații este limitat sau blocat; pe site-ul primăriei, informațiile găsindu-se greu sau fiind inexistente ori prezentate trunchiat, sintetic; în cazul unor solicitări oficiale se blochează sistematic accesul la documentațiile de urbanism.