In data de 3 octombrie a.c., Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale a solicitat Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in baza legii 544/2001 a accesului la informatii de interes public, urmatoarele date:

1. Situatia actualizata la data de 1.10.2012 a cererilor de rambursare depuse de beneficiari pe contractele finantate din POSDRU, mentionand:

 • numele beneficiarului
 • ID-ul beneficiarului
 • tipul cererii (prefinantare, rambursare, restituire TVA)
 • numarul cererii
 • suma cererii
 • suma solicitata spre rambursare (acolo unde este cazul)
 • numar de inregistrare (la OI, respectiv AM)
 • termenul de plata conform contract
 • stadiul cererii (validata/nevalidata). In cazul validarii, cu mentiunea datei la care respectiva cerere a fost validata
 • data efectuarii platii
 • suma platita.

2. Graficul planificat al rambursarilor de la 1.10.2012 si pana la data de 31.12.2012, mentionand: numarul estimativ al cererilor de prefinantare, rambursare, restituire TVA; valoarea estimativa a fiecarei cereri; valoarea totala estimativa a tuturor cererilor.

3. Numarul contractelor aferente DMI 5.2 si 6.1 aflate in proces de a fi transferate catre Organismele Intermediare si numarul contractelor transferate, mentionand: numele beneficiarului, ID-ul beneficiarului, numarul de inregistrare ale ultimelor cereri de rambursare si restituire TVA aferente respectivelor contracte, stadiul acestor cereri (validate, nevalidate).

Cititi aici solicitarea in intregime.