Descrierea proiectului

 Abordări inovative în campaniile de advocacy

Scopul proiectului a urmărit îmbunătăţirea capacităţii ONG-urilor din România, Moldova, Bulgaria, Georgia, Armenia și Ukraina de a-și revigora campaniile de advocacy cu tactici inovative și creative.

Activitățile proiectului au facilitat un schimb de experiență și învățare între reprezentanți ai ONG-urilor și artiști, developeri și graficieni online, etc. Indiferent de domeniul de activitate (sănătate, educație, LGBTQI, locuire, Roma, spațiu verde etc.,) reprezentanții ONG-urilor şi grupurilor civice au fost stimulaţi să planifice şi să proiecteze cu sprijinul artiștilor, graficienilor etc., intervenții, acțiuni îndrăznețe și creative pentru a accelera campaniile lor de advocacy atât online, cât și offline.

În cadrul proiectului a fost organizată o vizită de studiu în Armenia, pentru a cunoaşte organizaţii care desfăşoară campanii de advocacy, precum şi contextul şi provocările participării cetăţenilor la luarea deciziilor publice.

La Bucureşti am organizat un atelier pentru schimb de experiență și capacitare cu privire la metode, instrumente creative, inovatoare în advocacy.

Cele 6 ţări implicate în proiect, România, Moldova, Bulgaria, Georgia, Armenia și Ukraina au desfăşurat în campaniile lor acţiuni creative de advocacy

La atelierul organizat la Chişinău au fost prezentate rezultatele obţinute în urma acţiunilor creative de advocacy desfăşurate de organizaţii.

Proiectul s-a finalizat cu un Manual de advocacy – ghidul online care include diversele tactici creative -> variantă RO //variantă ENG puse în practică de către organizaţiile participante la proiect.

 

Proiectul „Innovative approaches in advocacy campaigns ”– “Abordări inovative în campaniile de advocacy” a fost implementat  pentru o perioadă de 12 luni şi a fost finanţat de Black Sea Trust for Regional Cooperation, un proiect  al German Marshal Fund  .

Ultimele știri