Conform lectiilor invatate in actuala perioada de programare, este foarte important ca Ministerul

Afacerilor Europene, in calitatea sa de coordonator al procesului de elaborare a viitoarelor documente strategice ale Romaniei, sa asigure un proces de consultare deschis, riguros, cu o metodologie clar stabilita si adusa la cunostinta actorilor sociali.

Aceasta consultare trebuie sa acopere serios doua dimensiuni: mecanisme de finantare continut. Spre deosebire de instrumentele de consultare aplicate in 2005-2007, consideram obligatorie o implicare mult mai mare a organizatiilor neguvernamentale. Experienta organizatiilor neguvernamentale, dobandita atat in perioada de preaderare cat si in contextul actualei perioade de programare reprezinta o resursa importanta ce poate fi utilizata de Guvern si Ministerele implicate. Organizatiile pot veni in procesul de programare cu o perspectiva data de experienta pe care o au la firul ierbii, de cunoasterea nemijlocita a grupurilor cu care lucreaza si de contactul direct cu beneficiarii finali.

Organizatiile neguvernamentale trebuie sa fie parte in procesul de programare si implementare a operatiunilor Cadrul Strategic Comun in conformitate cu propunerile Comisiei Europene (0276/2011). Articolul 5 din propunerea de Regulament de stabilire a dispozitiilor comune privind fondurile europene prevede incheierea unui parteneriat intre statul membru si organisme care reprezinta societatea civila, atat pentru dezvoltarea Contractului de Parteneriat intre Comisia Europeana – Stat Membru, cat si pentru fiecare program in parte.

„(9) Pentru contractul de parteneriat si, respectiv, pentru fiecare program, un stat membru ar trebui sa organizeze un parteneriat cu reprezentantii autoritatilor competente regionale, locale, urbane si alte autoritati publice, cu partenerii economici si sociali si cu organisme care reprezinta societatea civila, inclusiv partenerii in domeniul protectiei mediului, organizatiile neguvernamentale si organismele responsabile pentru promovarea egalitatii si a nediscriminarii. Scopul acestor parteneriate ar trebui sa fie respectarea principiului guvernantei pe mai multe niveluri, asigurarea asumarii interventiilor programate de catre partile interesate si valorificarea experientei si knowhow-ului actorilor relevanti. Comisia ar trebui imputernicita sa adopte acte delegate care sa prevada un cod de conduita pentru a garanta ca partenerii sunt implicati in pregatirea, punerea in aplicare, monitorizarea si evaluarea contractelor de parteneriat si a programelor, in mod consecvent.” Propunere de regulament CE

Cititi aici propunerile Coalitiei ONGuri pentru Fonduri Structurale cu privire la desfasurarea procesului de consultare ce va intra in coordonarea Ministerului Afacerilor Europene.