Dezbateri cu organizații neguvernamentale, sindicate, mediul de afaceri și instituții publice

În perioada 10 – 24 iunie 2014 au avut loc întâlniri cu o serie de factori interesaţi în cadrul proiectului „Reforma pensiilor – de la experţi la public”. Discuţiile au plecat de la cele 3 alternative de reformă propuse în proiect şi de la concluziile forumului deliberativ cu cetăţenii.

Astfel, la întâlnirea cu organizaţiile neguvernamentale şi sindicatele s-a discutat preponderent despre modalităţi de acoperire a deficitului fondului de pensii, atât prin soluţii pe termen scurt (lărgirea bazei de impozitare/fiscalizarea anumitor activităţi economice, alimentarea fondului de pensii din alte surse decât bugetul de stat – de exemplu din redevenţe), cât şi pe termen lung ( cât de utilă e o politică de încurajare a natalității?) dar şi despre posibilitatea introducerii în România a unor pensii ocupaţionale şi mutualităţi (subiectul fiind acum dezbătut la nivel European).

Au mai fost puse în discuţie transparenţa investiţiilor făcute din pilonul 2 şi garanţiile oferite de fondurile private de pensii în ceea ce privește contribuțiile primite.

În cadrul discuţiei cu reprezentanţii mediului de afaceri şi mai ales cu cei ai fondurilor de pensii private subiectul unor posibile pensii ocupaţionale a fost reluat, acestea având potențialul de a afecta actuala piață a fondurilor private de pensii. Ulterior, accentul s-a pus pe investiţii şi creştere economică. Fondurile private de pensii s-au arătat dispuse să investească mai mult în economie şi mai ales în parteneriate public-private dacă acestea ar fi mai numeroase. În acelaşi timp, participanţii s-au arătat preocupaţi de asigurarea sustenabilităţii sistemului public de pensii, mai ales în condiţiile reducerii preconizate a CAS-ului cu 5 pp începând cu octombrie 2014. Cei prezenţi nu au considerat oportună, în condiţiile date, creşterea contribuţiilor la pilonul 2 de pensii dincolo de ceea ce este deja prevăzut în actuala legislaţie.

Discuţiile cu reprezentanţii instituţiilor publice ne-au dat ocazia de a obţine informaţii suplimentare despre profilul contribuitorilor la fondul de pensii (nu numai salariații sunt contribuitori) şi de a clarifica o serie de date cuprinse în propunerile de reformă.

Concluziile acestor discuţii vor fi incluse într-un nou document ce urmează a fi discutat cu reprezentanţii partidelor politice în cursul lunii septembrie. În luna octombrie vom elabora o serie de recomandări de politică publică în ceea ce priveşte sistemul de pensii din România.