Cu ocazia reuniunii membrilor Comitetului de Monitorizare al POS DRU din 9.12.2014, Coaliția a înaintat spre dezbatere o serie de observaţii referitoare la:

  • pregătirea POCU: stadiul negocierilor, subcriteriile de selecţie aferente cererilor de propuneri de proiecte; solicitarea vizând publicarea a versiunilor intermediare ale PO CU (versiuni revizuite, însă nesupuse unor noi consultări şi dezbateri) şi publicarea procedurii de selecţie a membrilor viitorului Comitet de Monitorizare al POCU;
  • îmbunătăţirea comunicării cu potenţialii beneficiari, beneficiarii şi publicul larg, lipsa transparenţei şi consultărilor publice reflectându-se în proiectarea POCU şi implementarea POS DRU;
  • principalele disfuncţionalităţi constatate în stadiul implementării POS DRU: incoerenţa dintre natura proiectelor declarate ca sistemice şi bugetele alocate acestora (dificultatea definirii şi încadrării proiectelor sistemice provenind din lipsa unor criterii clare de determinare); birocraţia inacceptabilă pentru beneficiari şi încălcarea principiul egalităţii de şanse în rândul aplicanţilor.

Citiți scrisoarea către membrii CM, Anexa 1 – Grile de evaluare POCU, Anexa 2 – Proiecte sistemice, Anexa 3 – Instrucțiuni, Anexa 4 – Primul venit, primul servit, Anexa 5 – Criterii de evaluare specifice.