CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, împreună cu ActiveWatch și Funky Citizens, a organizat astăzi o întâlnire de lucru cu privire la aplicarea Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. La dezbatere au participat reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București (reprezentanți ai majorității grupurilor politice), ai Primăriei Generale, ai Prefecturii București și ai secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție (MJ și MDRAP).

Întrucât discuțiile de azi nu au acoperit toate subiectele planificate, participanții au decis să continue organizarea unor întâlniri de lucru și în săptămânile următoare, când vor dezbate aspecte privind implementarea sistemului de vot electronic al CGMB, propunerea de Regulament de funcționare al CGMB și vor dezvolta concluziile de astăzi.

Cu privire la îmbunătățirea aplicării Legii transparenței decizionale (punctul 7 din Inventarul măsurilor preventive care însoțește Strategia Națională Anticorupție 2012-2015), respectiv creșterea predictibilității și accesibilității lucrărilor din cadrul comisiilor de specialitate ale CGMB, concluziile intermediare ale întâlnirii sunt:

  • definiția actului normativ din Legea 52/2003 nu necesită clarificări suplimentare, iar aplicarea legii transparenței decizionale trebuie rapid și semnificativ îmbunătățită la nivelul PMB și CGMB, așa cum rezultă și din alte rapoarte de evaluare ale secretariatului tehnic SNA realizate la nivelul mai multor instituții ale administrației publice locale din toată țara;
  • consilierii generali, secretarul general și reprezentanții direcțiilor de specialitate din aparatul tehnic al PMB vor conlucra pentru îmbunătățirea procedurilor interne privind inițierea actelor normative, astfel încât să poată fi planificat și respectat termenul estimat de minimum 3 luni pentru îndeplinirea obligațiilor din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, Legea 52/2003 privind transparența decizională și Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă;
  • participanții la aceste întâlniri de lucru vor căuta soluții care să conducă la creșterea proporției de proiecte de acte normative supuse procedurilor de consultare cu cetățenii, luând în considerare implicațiile care privesc standardele de control managerial intern (SCMI), efectele juridice ale actelor normative adoptate fără consultări, respectiv relația cu controlul de legalitate efectuat de instituția prefectului.

Dintre soluțiile explorate în cadrul întâlnirii de azi, cele mai promițătoare sunt:

  • posibilitatea consilierilor generali de a amâna votul asupra actelor normative care nu sunt însoțite de toate documentele justificative și toate notele sau rapoartele privind îndeplinirea obligațiilor legale (referate de necesitate, analize cost-beneficiu, studii de impact, consultări publice etc.);
  • introducerea unui aviz al Direcției de Asistență Tehnică și Juridică (sau al direcțiilor inițiatoare) cu privire la îndeplinirea procedurii de transparență decizională sau la exceptarea proiectului de act normativ de la îndeplinirea condițiilor de consultare publică, în conformitate cu art. 6 din Legea 52/2003;
  • elaborarea, la nivelul MDRAP și MJ (cu sprijinul secretariatului tehnic SNA), a unui ghid cu privire la tipologia actelor normative care se adoptă la nivelul administrației locale, în care să fie menționate categoriile de note, avize, studii și rapoarte interne aplicabile pentru fiecare tip de act normativ în parte.

Aceste întâlniri de lucru sunt prilejuite de finalizarea studiului „Cum se iau decizii în Capitală” – un raport de cercetare cantitativă și calitativă a deciziilor pregătite de PMB și votate de CGMB în perioada iulie-noiembrie 2014, realizat de CeRe, ActiveWatch și Funky Citizens în cadrul campaniei Nu Aștepta SuperEroi; studiul a fost realizat cu sprijinul financiar al Friedrich Ebert Stiftung. În cadrul studiului au fost analizate 125 de proiecte de acte normative aflate pe ordinea de zi a Consiliului General, selectate dintr-o perioadă de 6 luni, dintre care 41 au fost supuse unei analize detaliate (fișier în format de date deschise). Dincolo de acest raport de cercetare, cele trei organizații au elaborat și un set de recomandări privind proiectul de Regulament de funcționare al CGMB și vor mai întocmi un inventar al jurisprudenței relevante pentru relațiile dintre instituțiile prefectului și consiliile locale, la nivelul secțiilor de contencios administrativ din raza curților de apel, cu accent pe aplicarea Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Citeşte mai departe Studiul și Sugestiile referitoare la Regulamentul CGMB.