După 2 ani în care CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, alături de cetăţeni şi organizaţii au solicitat Primăriei sectorului 5 publicarea bugetului local pentru anul 2014 pe site-ul instituţiei, reprezentanţii administraţiei au decis să facă publice bugetele locale ale instituţiei din 2014 până în prezent.

Conform legii 544/2001, art.5, aliniatul 1, informaţiile referitoare la bugetele primăriilor sunt informaţii de interes public şi ar trebui să fie oferite din oficiu cetăţenilor. Administraţia sectorului 5 a prezentat însă aceste informaţii publicului după luni de presiune din partea CeRe şi a cetăţenilor (zeci de-mailuri, sute de convorbiri telefonice cu funcţionari din primărie etc) şi un proces câştigat definitiv de CeRe în luna noiembrie a anului trecut, prin care PS5 a fost obligată să facă publice informaţiile în 30 de zile.

După un tratament aplicat doi ani cu perseverenţă de către cetăţeni, CeRe şi Justiţie, Primăria Sectorului 5 dă semne de însănătoşire. Aproape că reuşeşte să intre în zona de normalitate a transparenţei decizionale şi a consultării cetăţenilor. Semnele lecuirii au început să apară odată cu publicarea bugetului din 2015 pe site-ul instituţiei. Alt semn a fost publicarea bugetului pe 2016 şi organizarea dezbaterii publice pe bugetul local.

Pentru bugetul din 2014, pe lângă decizia Tribunalului în primă instanţă şi a Curţii de Apel la recurs, a fost nevoie de demersuri suplimentare pentru a convinge primăria să pună în aplicare hotărârea definitivă şi irevocabilă a instanţei. Le-am comunicat că vom trece la executarea hotărârii judecatoreşti apelând la un executor judecătoresc.

Nu e vorba de vreo minune şi nici de magie. Am refuzat atitudinea imposibilă a autorităţii şi am forţat deschiderea acesteia. Cu tenacitate.Vlad Cătună, organizator comunitar CeRe

Au trecut 2 ani. CeRe mulţumeşte avocaților care au susţinut pro bono acest demers pentru a aduce schimbarea Primăriei Sectorului 5 şi cetăţenilor care au susţinut această iniţiativă. Reamintim și cu acest prilej că, la începutul anului 2014 CeRe a solicitat tuturor primăriilor de sector informații despre bugetele pe care le administrează. Găsiți aici o situație detaliată cu toate răspunsurile pe care le-am primit de la autorități.