Primăria Municipiului București a înființat peste 20 de societăți comerciale. Acestea urmează să preia o parte dintre serviciile administrate în prezent de municipalitate. Un astfel de seviciu este cel de administrare a fondului imobiliar – ce urmează a fi delegat către una dintre noile SCuri, serviciu care administreaza inclusiv fantomaticele locuințe sociale. În acest sens, au fost puse în dezbatere publică (!) 2 proiecte de hotărâre – unul privind Studiul de oportunitate pentru delegarea serviciului și altul privind Regulamentul acestui serviciu. Ne-am implicat în poveste din două motive – ne interesează transparența și ne interesează locuirea socială. În cea din urmă cauză credem că e important ca vocile celor mai neauziți să se audă în procesul decizional. Așa că ne-am dus și noi la dezbatere și, împreună cu ActiveWatch am depus o listă de recomandări. Majoritatea recomandărilor noastre pleacă de la faptul că documentele primăriei vorbesc despre acest serviciu ca fiind unul generator de profit, fără să discute despre componenta socială.

Citește lista de recomandări