Organizațiile semnatare vă solicită să verificați respectarea prevederilor legale și a principiilor de bună practică în ceea ce privește desfășurarea ședințelor Consiliului General al Municipiului București.

Conform Codului Administrativ: (7) „Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligați ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii”, respectiv „(12) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii locali, precum și ceilalți inițiatori prezenți la ședință putând formula amendamente de fond sau de formă. Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate”.

Pe lângă prevederile legale, pluralismul de opinii este un principiu de bază al oricărei democrații.

Or în ultimele două ședințe ale Consiliului General (10.04.2020 și 30.04.2020) am observat nenumărate solicitări ale consilierilor opoziției de a lua cuvântul care fie sunt ignorate de Președintele de Ședință, fie luarea cuvântului este permisă doar după ce procedura de vot cu privire la proiectul de hotărâre aflat în discuție s-a încheiat.

În fapt, la nivelul ședințelor de Consiliu General, în acest moment, consilierilor din opoziție li se permite rar, aleator și cu abrupte întreruperi să ia cuvântul. În condițiile organizării ședințelor de Consiliu General online, prezentarea punctului de vedere al consilierilor din opoziție este cu atât mai dificilă.  În înregistrările video ale celor două ședințe (disponibile online aici) puteți observa timpi complet disproporționați între luările de cuvânt ale Primarului General și ale viceprimarului, pe de o parte, și luările de cuvânt ale consilierilor din opoziție, pe de altă parte.

Considerăm că prin lipsa de dialog și dezbatere în cadrul ședințelor Consiliului General, interesul public este profund afectat. Dincolo de faptul că dezbaterile pot îmbunătăți calitatea deciziilor luate de administrație, acestea sunt importante și pentru că dau șansa publicului de a înțelege mai bine conținutul proiectelor de hotărâre, avantajele sau dezavantajele lor.

Semnatari:

ActiveWatch

CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică

Asociația Miliția Spirituală

Funky Citizens

Asociația Dexonline

Centrul pentru Inovare Publică

E-Romanja

MozaiQ

Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS

Centrul Filia

Asociația Parcul Natural Văcărești

Asociația CIVICA

OPTAR: Organizația pentru Promovarea Transport Alternativ în România

Greenpeace România