La dezbaterea online pe care am organizat-o împreună cu Asociaţia Partener pentru Tine (APT), Asociaţia E-Eomnja şi Centrul Filia, au participat reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai instituţiilor responsabile pentru accesul echitabil al femeilor însărcinate la servicii de sănătate.

În urma dezbaterii, am ajuns la câteva concluzii despre măsurile care ar asigura punerea în practică a dreptului gravidelor de a beneficia de pachetul minimal de investigaţii medicale garantate prin lege.

Concluziile dezbaterii:    


·         Dotarea cabinetelor de obstretică ginecologie din ambulatoriile spitalelor cu toată infrastructura necesară procedurilor de urmărire a sarcinii;

·         Asigurarea existenței personalului medical cu toate competențele necesare urmăririi sarcinii în cabinetele de obstretică ginecologie din ambulatoriile spitalelor;

·         Urmărirea respectării regulamentelor spitalelor cu privire la utilizarea platoului tehnic comun pentru procedurile de urmărire a sarcinii atunci când este necesar;

·         Urmărirea respectării programului de lucru în cabinetele de obstretică ginecologie din ambulatoriile spitalelor;

·         Obligativitatea cabinetelor de obstretică ginecologie din ambulatoriile spitalelor să ofere toate serviciile medicale pentru care sunt acreditate și urmărirea respectării acestei obligații;

·         Obligativitatea încheierii contractelor cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru cabinetele de obstretică ginecologie din ambulatoriile spitalelor;

·         Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a accesului femeilor însărcinate la serviciile medicale de urmărire a sarcinii, în baza asigurării medicale, inclusiv colectarea de date cu privire la serviciile oferite efectiv (ex. consult ginecologic, consult ecografic, prescriptie tratament, consult general, analize medicale, analize paraclinice, consiliere gravida).

·         Implementarea unui mecanism de feedback de la pacienți cu privire la accesul serviciile medicale de urmărire a sarcinii, în baza asigurării medicale;

·         Clarificarea ambiguităților cu privire la serviciile medicale de urmărire a sarcinii acoperite pe baza calității de asigurat;

·         Implicarea medicilor de familie și a serviciilor comunitare de sănătate în procesul de monitorizare a sarcinii;

·         Mai bună urmărire/reglementare a conflictului de interese pentru medicii care lucrează și în sistemul medical de stat și în cel privat;

·         Evaluarea standardelor de cost pentru procedurile de urmărire a sarcinii și reconsiderarea tarifelor decontate în baza contractelor de servicii cu casa de asigurări, dacă acest lucru va fi considerat necesar.

Înțelegând că punerea în practică a acestor măsuri este un proces complicat și că e nevoie de cooperarea între mulți actori, sperăm că fiecare instituție își va asuma responsabilitatea care îi revine. Organizațiile noastre vor reveni în perioada următoare către instituțiile cheie în acest proces pentru a identifica pârghiile practice de îmbunătățire a situației.