Organizațiile ActiveWatch și CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică lansează Multe calcule, rezultate puține – Raportul pentru primul an de mandat al actualei majorități din Consiliul General al Municipiului București și al primarului general Nicușor Dan.

Primul an a fost unul lent, lipsit de proiecte care să conducă la îmbunătățirea calității vieții pentru comunitate. În ceea ce privește transparența, au existat o serie de îmbunătățiri. Cu toate acestea, dezbaterea publică și implicarea cetățenilor în deciziile publice sunt norme aproape complet ignorate de actuala conducere a Primăriei Municipiului București.

Concluziile după primul an de mandat al majorității USR PLUS și PNL și al lui Nicușor Dan:

  • Implicarea cetățenilor în procesul decizional a rămas la aceleași cote miniscule: doar 3,29% dintre proiectele de acte normative au fost supuse dezbaterii publice, prin publicarea pe pagina PMB cu minim 30 de zile anterior supunerii votului Consiliului General. Mai mult, doar pentru trei dintre proiectele PMB au fost organizate dezbateri publice, în sensul organizării unei întâlniri cu cetățenii în care aparatul tehnic să dea explicații cu privire le proiectele propuse și să asculte opiniile celor interesați.
  • Un progres înregistrat de actuala administrație, este faptul că cetățenilor li se permite să ia cuvântul în cadrul ședințelor de Consiliu General. O altă modificare importantă în creșterea transparenței activității Consiliului General este posibilitatea de urmări live ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului General care sunt și stocate, putând fi vizionate și ulterior. O noutate este și publicarea proceselor verbale ale acestor ședințe. Cu toate acestea, încă nu sunt publicate documentele cu ordinea de zi ale comisiilor, iar ședințele nu sunt anunțate în prealabil.
  • Bugetul local, principalul document de planificare pentru oraș, este un document inaccesibil pentru cetățeni. Nu este explicat și, mai mult, nu este supus dezbaterii publice. Practica de a modifica proiectul de buget prin amendamente a rămas în Primăria Municipiului București, cetățenii având acces la bugetul votat doar după publicarea lui în Monitorul Oficial Local.
  • Proiectele de acte normative sunt în continuare publicate în formă scanată. Acest lucru îngreunează posibilitatea de a analiza proiectele și, uneori, chiar de a le citi în condițiile în care aceste copii scanate sunt de foarte proastă calitate. La fel se întâmplă și cu alte documente relevante: procesele verbale ale ședințelor sau rectificările bugetare.
  • Există o secțiune dedicată publicării contractelor încheiate de Primăria Municipiului București, revenindu-se la o practică a instituției din 2016. Cu toate acestea, din luna iulie această secțiune nu  a mai fost adusă la zi.

Având în vedere că pentru cele două organizații autoare ale raportului este importantă agenda socială și de mobilitate urbană, raportul cuprinde și o scurtă analiză a principalelor angajamente din aceste două domenii luate de actualul primar general și de partidele care l-au susținut și implementarea acestor angajamente electorale în primul an de mandat.

Perioada analizată a fost cuprinsă între 29.10.2020 (depunerea jurământului) și 29.10.2021 și include analiza tuturor ședințelor de Consiliu General din această perioadă, din perspectiva transparenței și participării publicului la decizii. Baza de date a proiectelor incluse în această analiză este disponibilă aici.

Descarcă raportul de aici