În Europa Centrală, încrederea publicului în propriile guverne scade, și se accentuează dezinteresul cetățenilor pentru procesele democratice. Lipsa de transparență, a unei guvernări deschise, și lipsa de responsabilitate a funcționarilor publici duc la niveluri scăzute de implicare civică a cetățenilor. 

Societatea civilă și infrastructurile de sprijin pe care le creează sunt cruciale pentru a contracara tendințele negative de participare scăzută a publicului și apatie politică, pentru a încuraja angajamentul civic, și pentru a asigura exercitarea egală a drepturilor fundamentale și a valorilor UE în societate.  

Pentru a răspunde acestor provocări, Transatlantic Foundation (TF), în cooperare cu programul Engaging Central Europe (ECE) of German Marshall Fund of the United States lansează o cerere de propuneri de proiecte. Obiectivul acestei oportunități de finanțare este să sprijine organizațiile societății civile (ONGuri) din Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia în eforturile lor de îmbunătățire a participării cetățenilor la procesele de deliberare publică și de luare a deciziilor (în formate online și offline).  

În cadrul acestui apel, TF va sprijini proiecte pe termen scurt și mediu, cu o durată de la 6 până la 24 de luni, cu un buget variind de la 10.000 la 25.000 EUR pentru proiectele dintr-o singură țară și de la 10.000 la 40.000 EUR pentru proiectele transfrontaliere

Tipuri de activități eligible 

  • organizarea de procese participative inclusive online și offline, serii de evenimente și alte formate participative care își propun să răspundă intereselor comune ale cetățenilor sau problemor identificate în comunități  
  • organizarea de platforme civice și dialoguri civice, campanii de conștientizare, sensibilizare, comunicare și informare publică prin intermediul rețelelor sociale 
  • construirea de coaliții și parteneriate între ONGuri, coordonare și cooperare strategică între ONGuri și alte părți interesate, inclusiv entități din sectorul public sau privat 
  • alte forme online/offline de sprijinire a angajamentului civic la nivel local, regional sau național în deliberarea publică, luarea deciziilor politice și implementarea sau monitorizarea proceselor de politici publice. 

Activitățile proiectului trebuie să se desfășoare în una sau mai multe dintre țările vizate: Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. Pot fi luate în considerare și activități transfrontaliere cu alte state membre ale UE. 

Termen limită pentru depunerea proiectelor – 15 iulie 2023

O sesiune de informare pentru solicitanți va avea loc în data de 8 iunie 2023, la ora 12:00. Vă puteți înscrie la eveniment aici

Anunțul complet și detaliile pentru depunerea proiectelor le găsiți aici: https://www.gmfus.org/imbunatatirea-participarii-offline-si-online-cetatenilor-la-procesele-democratice-de-luare

Această Cerere de propuneri a fost publicată în cadrul programului EU CERV PROTEUS de către Transatlantic Foundation (TF) în parteneriat cu CeRe și este cofinanțată de Uniunea Europeană. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a Transatlantic Foundation și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.