Societatea civilă este un susținător-cheie și principalul bastion al democrației, al drepturilor fundamentale și al valorilor europene, dar capacitatea și raza sa de acțiune au devenit sever limitate de reducerea spațiului civic în mai multe state membre EU din Europa Centrală. În loc să se bucure de un mediu favorabil, organizațiile societății civile din aceste țări sunt adesea ținta unor atacuri publice de intimidare și hărțuire, iar resursele de care dispun pentru a-și urmări misiunea sunt insuficiente.  

Răspunzând acestor provocări, Transatlantic Foundation (TF), în cooperare cu programul Engaging Central Europe (ECE) al German Marshall Fund of the United States, lansează o Cerere de propuneri de proiecte dedicată creșterii rezilienței organizațiilor societății civile care dezvoltă programe în domeniul incluziunii, transparenței decizionale, urmăririi de politici pubice etc,  din state UE puternic afectate de reducerea spațiului civic, cum ar fi Bulgaria, Croația, Ungaria, Polonia și România. 

În cadrul acestei cereri de proiecte, TF va sprijini proiecte pe termen scurt și mediu, cu o durată de la 6 până la 24 de luni, cu un buget variind de la 10.000 la 25.000 EUR pentru proiectele dintr-o singură țară și de la 10.000 la 40.000 EUR pentru proiectele transfrontaliere. 

Bugetul total disponibil pentru apel este de 450.000 EUR. TF își rezervă dreptul de a nu acorda toate fondurile disponibile, în funcție de propunerile primite și de rezultatele evaluărilor 

Tipuri de activități eligibile:  

  • proiecte de dezvoltare organizațională care vizează adaptarea eficientă la schimbarile negative determinate de reducerea spațiului civic 
  • cursuri/programe dedicate creșterii competențelor personalului ONGurilor în domeniul securității cibernetice 
  • cursuri/programe care dezvoltă reziliența personalului ONGurilor la intimidare și alte forme de presiune psihologică 
  • campanii de sensibilizare și construirea de coaliții care pot contribui la adaptarea ONG-urilor la un mediu operațional caracterizat prin reducerea spațiului civic 

Activitățile proiectului trebuie să se desfășoare în una sau mai multe dintre țările vizate: Bulgaria, Croația, Ungaria, Polonia și România. De asemenea, pot fi luate în considerare activitățile transfrontaliere cu alte state membre ale UE.  

Termen limită pentru depunerea proiectelor – 15 iulie 2023

O sesiune de informare pentru solicitanți va avea loc în data de 8 iunie 2023, la ora 12:00. Vă puteți înscrie la eveniment aici

Anunțul complet și detaliile pentru depunerea proiectelor le găsiți aici: https://www.gmfus.org/cresterea-rezilientei-organizatiilor-societatii-civile-afectate-de-reducerea-spatiului-civic  

Această Cerere de propuneri a fost publicată în cadrul programului EU CERV PROTEUS de către Transatlantic Foundation (TF) în parteneriat cu CeRe și este cofinanțată de Uniunea Europeană. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a Transatlantic Foundation și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.