Descrierea campaniei

Cu apele curate: proiect pentru combaterea poluării cu plastic

CU APELE CURATE  este un proiect  care se desfășoară  în perioada 1 martie – 31 decembrie 2019  în 10 orașe de pe malul Dunării. Proiectul este implementat de MaiMultVerde în parteneriat cu CeRe și Bloc 0, cu sprijinul LIDL.

Proiectul are ca scop combaterea poluării cu plastic. Ignorarea  reciclării  selective produce efecte  dezastruoase pe termen lung în ceea ce privește mediul înconjurător. ,,Abandonat în natură, plasticul se descompune într-o perioadă ce variază între 100 şi 400 de an iar  pungile de plastic şi alte deşeuri din acest material, aruncate în ocean, duc la moartea a peste 1 milion de fiinţe marine anual. Pentru că sticlele de plastic din gropile de gunoi nu sunt expuse luminii soarelui, ele nu se vor descompune timp de mii de ani.

Obiectivul general constă în promovarea inițiativelor noi și/sau inovatoare care contribuie la reducerea consumului de plastic și la un management sustenabil al deșeurilor.

Cele 3 obiective specifice sunt:

  1. Activarea comunităţii locale din 10 orașe situate de-a lungul Dunării în scopul prevenirii și combaterii poluării cu plastic , a colectării și reciclării acestuia
  2. Creșterea capacității Ong-urilor locale de a participa activ în procesul formulării de politici publice anti-plastic la nivel local
  3. Extinderea rețelei de voluntari MaiMultVerde și a infrastructurii de comunicare cu aceștia la nivel național și creșterea oportunităţilor de implicare

Acest proiect are scopul de a creşte implicarea ONG-urilor şi a grupurilor de iniţiativă în procesul de luare a deciziilor la nivel local, dezvoltarea unor modele de bune practice de colectare selective a deşeurilor (sisteme complete de gestionare a deșeurilor la sursă), precum şi implicarea unui număr cât mai mare de voluntari în acțiuni de combatere a poluării cu plastic.

În cadrul proiectului CU APELE CURATE, CeRe: Centrul  de Resurse pentru participare publică se va ocupa cu selecția și pregătirea a 10 organizatori comunitari din orașele : Călărași, Cernavodă , Corabia , Oltenița, Zimnicea, Galați, Giurgiu, Tulcea, Drobeta Turnu-Severin, Turnu Măgurele.

De asemenea CeRe își propune să contribuie la activarea comunității locale prin acţiuni de conştientizare adresate locuitorilor despre  importanța reciclării  selective. Totodată, în cadrul proiectului va fi abordată şi  administraţia, pentru găsirea unor modalități mai eficiente de gestionare a deșeurilor de plastic sau de reducere a utilizării plasticului. Organizatorii comunitari vor învăța metode de bune practici legate de advocacy – cetățenii din grupurile de inițiativă  vor propune administrației modalități mai eficiente de gestionare a deșeurilor de plastic sau de reducere a utilizării plasticului.

Ultimele știri