Organizaţii ale societăţii civile solicită Guvernului României să ȋnfiinţeze un comitet de monitorizare a procesului de actualizare a listelor electorale.

Dorim să reiterăm aici opinia noastră fermă ca revizuirea listelor electorale, indiferent cum se face, nu poate opera decât pentru viitor, neavând vreo legătură cu scrutinul desfăşurat pe 29 iulie, care trebuie validat sau invalidat după regulile ȋn vigoare la acea dată, lucru subliniat clar ȋn decizia Curţii Constituţionale.

Însă pentru a reduce actuala stare de confuzie, a mări ȋncrederea publicului ȋn gestionarea situaţiei post-referendum şi a viitoarelor runde de alegeri, vă solicităm să ȋnfiinţaţi de urgenţă un comitet de monitorizare care să observe modul cum se face actualizarea listelor electorale, proces pe care tocmai l-aţi anunţat.

Acest comitet trebuie să valideze criteriile pe baza cărora se poate decide eliminarea unei persoane de pe listele electorale, să certifice că ȋn procesul de actualizare a listelor au fost respectate ȋntocmai aceste criterii şi că nici o persoană cu drept de vot nu a fost eliminată pe nedrept de pe listele electorale.

Pentru credibilizarea procesului și având în vedere declarațiile membrilor Guvernului că actualizarea listelor este în direct legătură cu referendumul din 29 iulie 2012 din comitet ar trebuie să facă parte: preşedinta ICCJ, preşedinta BEC, câte un reprezentant al partidelor parlamentare, un reprezentant al preşedintelui suspendat, reprezentanţi ai ONG-urilor şi ai organismelor internaţionale competente. Acest comitet trebuie să funcţioneze ȋncepând de săptămâna viitoare, dat fiind calendarul ambiţios de lucru pe care l-aţi anunţat.. In lipsa acestei proceduri transparente şi verificabile ȋntreg demersul de actualizare a listelor electorale riscă să îşi piardă seriozitatea.

Facem apel la toate forţele politice din România să ȋnţeleagă că doar un proces transparent de actualizare a listelor electorale poate restabili încrederea cetăţenilor în instituţiile fundamentale ale democraţiei. Oricum, este fără precedent ca o ţară membră UE să ajungă ȋn situaţia de a actualiza listele electorale după desfaşurarea scrutinului.

Vă mulţumim

Expert Forum (EFOR)

Freedom House

Grupul pentru Dialog Social (GDS)

Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE)

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)

Centrul de Resurse pentru Participare Publică (CeRe)

Comitetul Helsinki Romania (APADOR-CH)

ActiveWatch – Agenţia pentru Monitorizaresa Presei

Asociatia pentru Protectia si Documentarea Monumentelor si Patrimoniului (ProDoMo)