Doamnei Ministru Violeta Alexandru
Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic

27 noiembrie 2015

Stimată doamnă Ministru,

În primul rând, apreciem inițiativa de a pune în consultare Proiectul de Hotărâre de Guvern privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic.

În ceea ce privește conținutul documentului, avem următoarele observații:

  • începem cu o observație generală legată de rolul Ministerului: unul dintre riscurile pe care le naște înființarea acestui minister constă în reducerea responsabilităților celorlalte autorități ale administrației centrale vizavi de consultarea cu părțile interesate și dialogul cu publicul larg. Considerăm că MCPDC nu trebuie să cadă în capcana de prelua responsabilitățile celorlalte ministere, din contră trebuie să lucreze pentru serioasă asumare de către autorități a unor mecanisme și proceduri de includere a părților interesate în procesul de politică publică, care să funcționeze pe termen lung, la nivelul fiecărei autorități relevante.
  • printre atribuțiile MCPDC trebuie să se regăsească “preluarea de teme relevante venite dinspre societatea civilă, structurată sau nestructurată, și promovarea dialogului civic dintre părțile interesate și instituțiile relevante”. Considerând că agenda dialogului nu trebuie construită exclusiv de autorități, MCPDC trebuie să fie actorul care include în agenda consultărilor subiecte relevante pentru societate care nu se găsesc pe agenda autorităților centrale.
  • considerăm că, între atribuțiile Ministerului, este necesară o mai bună reflectare a activităților de monitorizare și analiză a modului în care celelalte Ministere pun în practică legislația și procedurile de consultare publică aplicabile. Mai mult decât avizarea rapoartelor de activitate ale Ministerelor (Art. 3 litera l)), Ministerul poate contribui prin realizarea unei evaluări de ansamblu a gradului și calității procesului de consultare, pe bază careia să poată emită recomandări care să contribuie la îmbunătățirea practicilor administrației publice și alinierea la standardele internaționale asumate de România.
  • considerăm că MCPDC nu trebuie să ignore activitățile de consultare și dialog civic care trebuie să aibă loc la nivelul autorităților locale. În limitele autonomiei locale, MCPDC își poate asuma responsabilități cel puțin în ceea ce privește contribuția la creșterea capacității autorităților administrației locale de a pune în practică legislația și principiile de bună practică în domeniul participării publicului la procesul decizional, crearea unui spațiu de dezbatere și de schimb de bune practici în domeniu, precum și monitorizarea și analiza modului în care este pusă în practică legislația relevantă.
  • considerăm că, pe lângă Hotărârea privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Ministerului trebuie să existe un document care să reglementeze relația dintre MCPDC și celelalte autorități publice (comunicare, atribuții ale altor instituții și autorități în legătură cu MCPDC etc).

Citeste mai depate aici.