Polarizarea politică din ce în ce mai mare a societăților și adâncirea clivajelor regionale și urban-rural au un impact profund asupra culturii democratice. Pentru a promova egalitatea de drepturi și șanse și buna guvernanță pentru cetățeni, indiferent de locul în care locuiesc, Transatlantic Foundation, în cooperare cu programul Engaging Central Europe (ECE) of German Marshall Fund of the United States, lansează o nouă cerere de propuneri de proiecte.  Obiectivul acestei cereri de proiecte este de a consolida prezența, în zonele periferice și rurale, a organizațiilor societății civile care promovează drepturile omului și a celor anticorupție, încurajând astfel o implicare mai activă a cetățenilor din mediul rural din Bulgaria, Croația, Republic Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia în apărarea propriilor drepturi.  

În cadrul acestei cereri de proiecte, TF va sprijini proiecte pe termen scurt și mediu, cu o durată de la 6 până la 24 de luni, cu un buget variind de la 10.000 la 25.000 EUR pentru proiectele dintr-o singură țară și de la 10.000 la 40.000 EUR pentru proiectele transfrontaliere. 

Bugetul total disponibil pentru apel este de 300.000 EUR. TF își rezervă dreptul de a nu acorda toate fondurile disponibile, în funcție de propunerile primite și de rezultatele evaluărilor 

Tipuri de activități eligibile:  

  • activități de sensibilizare și de informare; comunicare și informare publică 
  • organizarea platformelor de dialog civic 
  • construirea de coaliții și parteneriate între ONG-uri; coordonarea și cooperarea strategică între organizații ale societății civile și alte părți interesate, inclusiv entitățile din sectorul public sau privat 
  • actiuni de monitorizare a instituțiilor publice  
  • advocacy pentru a influența politicile locale sau regionale și procesele decizionale 
  • proiecte de dezvoltare organizațională care vizeaza extinderea prezenței ONGurilor în zonele periferice și rurale 

Activitățile proiectului trebuie să se desfășoare în una sau mai multe dintre țările vizate: Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. Pot fi luate în considerare și activități transfrontaliere cu alte state membre ale UE. 

Termen limită pentru depunerea proiectelor – 15 iulie 2023

O sesiune de informare pentru solicitanți va avea loc în data de 8 iunie 2023, la ora 12:00. Vă puteți înscrie la eveniment aici

Anunțul complet și detaliile pentru depunerea proiectelor le găsiți aici: https://www.gmfus.org/consolidarea-prezentei-zonele-periferice-si-rurale-organizatiilor-anticoruptie-si-celor-care

Această Cerere de propuneri a fost publicată în cadrul programului EU CERV PROTEUS de către Transatlantic Foundation (TF) în parteneriat cu CeRe și este cofinanțată de Uniunea Europeană. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a Transatlantic Foundation și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.