Descrierea campaniei

Finanțarea Programului „Școală după Școală” pentru copiii  dezavantajați și din mediul rural

Facebook

CeRe sprijină Asociația Human Catalyst pentru a determina instituțiile responsabile să aloce finanțare pentru Programul Școală după Școală în comunitățile vulnerabile.

Asociația luptă pentru ca Programul Școală după Școală – ȘdȘ să devină o politică educațională accesibilă școlilor cu elevi romi din zone rurale defavorizate, școlile de acest tip să acceseze programul finanțat de la bugetul de stat, iar pachetele educaționale furnizate (prevăzute în Anexa la O.M.E.C.T.S. 5349/07.09.2011 Programul ȘdȘ) să adreseze cu prioritate acele elemente ce constituie risc educațional și pot fi reglate prin intermediul școlii. Succesul obținut până acum constă în adoptarea de către Ministerul Fondurilor Europene a listei celor mai defavorizate școli și favorizarea finanțării proiectelor de tip Școală după Școală în aceste școli.

Organizația a realizat un studiu ce a cuprins 164 școli cu elevi romi, din toată țara, unități care prezintă diverse combinații de factori de risc educațional, în diverse grade de profunzime, iar rezultatele studiului au arătat că:

  • Școlile cu elevi romi se află în zone defavorizate din mediul rural 50 – 87,71%;
  • Din totalul școlilor cu romi investigate, doar 21% au beneficiat de programe de tip ȘdȘ in ultimii 5 ani școlari;
  • La data aplicării instrumentelor de cercetare (februarie-iunie 2014), din totalul școlilor investigate, doar 15% implementau programe de tip ȘdȘ;
  • Principalul obstacol identificat atât de directorii școlilor, cât și de inspectorii școlari a fost lipsa finanțării programului ȘdȘ, mai specific inexistența unui mecanism clar de finanțare a acestuia.

Human Catalyst propune următoarele soluții:

  • Alocarea urgentă a unui fond de la bugetul de stat pentru implementarea Programului ȘdȘ la nivel național, în zonele defavorizate, cu precădere din mediul rural;
  • Crearea unui mecanism de finanțare prin care școlile să aibă acces direct la acest fond de la bugetul de stat, pe bază de proiect/cerere de finanțare;
  • Prioritizarea anuală a finanțării ȘdȘ, în funcție de gradul de vulnerabilitate a elevilor beneficiari; în acest sens, pot fi folosite datele ARACIP privind determinarea gradului de risc educațional al unităților școlare – HNRE, adică școlile cu cel mai mare grad de risc educațional să fie finanțate cu prioritate, în ordine descrescătoare;
  • Crearea unei structuri de coordonare a Programului ȘdȘ, la nivelul Ministerului Educației, cu responsabilități în ariile managementului, monitorizării și evaluării Programului, inclusiv realizarea unei baze de date publice a Programului.

 

Resurse:

Policy Brief – Programul Școală după Școală și perpetuarea inegalității în educație

Scrisoarea adresată Miniștrilor Educației și Finanțelor Publice

Citește și Școala după școală. Cronica unei agonii anunțate

Ultimele știri